Ammattirakentaja-lehti

factory-building-3337207_640

Ovatko Suomen hallit kestäviä? Tukes selvittää PVC-katteisten teräsrunkoisten hallien turvallisuutta

Teräsrunkoisten PVC-hallien kantavissa rakenteissa on havaittu rakennesuunnittelusta johtuvia puutteita. Lisäksi puutteita on havaittu hallien CE-merkinnöissä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvittää tänä vuonna PVC-katteisten teräsrunkoisten hallien turvallisuutta.

Tukesin valvontahankkeen kohteena on noin 30 halleja valmistavaa yritystä tai maahantuojaa, joilta pyydetään selvitystä hallien vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen käytetyistä menettelyistä, asiakirjoista ja suunnitelmista. Erityisen tarkastelun kohteena ovat laajarunkoiset hallit ja maneesit.

Hallien kantavan teräsrungon vaatimustenmukaisuus on osoitettava EN 1090-1 -standardin mukaisella suoritustasoilmoituksella ja CE-merkillä. Hallien lujuuslaskelmat on tehtävä eurokoodistandardien mukaisesti ja hallien konepajatoteutuksessa pitää noudattaa EN 1090-2 -standardia.

Hankkeen kesto on noin 10 kuukautta. Asiakirjojen tarkastuksen lisäksi Tukes tekee valvontakäyntejä kohdeyrityksiin ja testauttaa markkinoilla olevia halleja pistokoeluontoisesti.  Hallien rungon testautus tehdään kolmannen osapuolen tarkastuksena hallin toteutukselle sekä hallin lujuuslaskelmille.

Hankkeessa tarkastetaan kattavasti Suomen markkinoilla olevien PVC-hallien tuotetiedot ja CE-merkintään liittyvät asiakirjat. Lisäksi valmistajalta pyydetään tarkempia selvityksiä aikaisemmista valmistuneista kohteista.

Erityistarkastelussa ovat yritykset, jotka valmistavat laajarunkoisia halleja tai maneeseja, joita koskea laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista. Näitä ovat esimerkiksi urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset tai eläinsuojat.


ZARGES_banner140x250

Banner_Kiilto_Kerapro_140x250px

A-Aidat Oy Bannerimainos_netti

renta_banneri_140x250