Ammattirakentaja-lehti

banneri_ammattirakentaja

construction-site-1477687_640

Rakentamisen korkeasuhdanne kannattelee myös sähkö- ja teleurakoitsijoita – työ kantaa keskimäärin kolmeksi kuukaudeksi

Rakentamisen hyvä suhdanne kannattelee sähköistä talotekniikka-alaa myös maakunnissa.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n lokakuussa toteuttaman suhdannekyselyn mukaan sähköisen talotekniikan yrityksissä odotetaan tulevalla puolivuotiskaudella edelleen kasvua kaikilla rakentamisen osa-alueilla.

Ala näkee töitä olevan tarjolla aiempaa tasaisemmin myös alueellisesti tarkasteltuna. Kun vielä vuosi sitten kasvuodotukset maakunnissa olivat kasvukeskuksiin verrattuna mollivoittoisempia, nyt useimmissa maakunnissa katsotaan tulevaa puolivuotiskautta myönteisin mielin.

Korjausrakentamisen lisäksi kasvuodotuksia on asuntotuotannossa. Yli 88 prosenttia vastaajista uskoo asuntotuotannon kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena.

”Sähkösuunnittelijoiden keskuudessa myönteisiä näkymiä raportoidaan pitkästä aikaa myös teollisuusrakentamiseen. Viennin hyvä kehitys on saanut aikaan teollisuudessa investointihaluja ja siitä seuraten suunnittelutyötä myös meidän ammattikunnallemme”, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen iloitsee.

Nähtäväksi jää, missä vaiheessa nämä odotukset konkretisoituvat sähköurakoitsijoiden työkannaksi.

Sekä sähkösuunnittelijat että -urakoitsijat vastaavat tarjouskyselyjen määrän ja työkannan kasvaneen edelleen, vaikka kasvuvauhti onkin hieman maltillistunut. Työkannan mediaani on kolme kuukautta. Selvästi suurin osa vastaajista arvelee hintatason olevan puolen vuoden kuluttua samalla tasolla kuin nyt.

Rakennusteollisuus RT nosti omassa suhdanneraportissaan ammattimaisen työvoiman saatavuuden rakentamisen keskeisimmäksi tuotantoa rajoittavaksi tekijäksi.

STUL:n ja NSS:n kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät tällä hetkellä noin 4 400 henkilöä ja puolen vuoden kuluttua arvelivat työllistävänsä sata henkilöä enemmän. Henkilöresursseja tarvitaan sähköisen talotekniikan toimialallakin lisää erityisesti suunnittelussa, mutta myös urakoitsijat uskovat rekrytoivansa jonkun verran enemmän työntekijöitä.


betton_tekstilogo

BNR-Kiilto-Liimamassat-140x250px

etera-140x250-2

Champion Door

Geberit-Static-140-x-450_fin

labkotec_ammattirak_140x250