Ammattirakentaja-lehti

Lasifakta_bann_250x140 px

levels_02

Rakentamisen resurssitehokkuuden EU-mittarien testaus alkaa

EU:n yhteisten rakentamisen resurssitehokkuuden indikaattorien testaus käynnistettiin ympäristöministeriön, GBC Suomen, Rakennustiedon ja ARAn työpajassa 14. joulukuuta 2017. Työpaja keräsi paikalle noin 50 rakennusalan ammattilaista.

Euroopan komission laatimia Level(s)-mittareita testataan käytännön rakennushankkeissa vuosina 2018-2019, ja tulosten perusteella kerätty palaute toimitetaan Euroopan komissiolle.

Vapaaehtoisten mittarien tarkoituksena on laatia rakentamisen ammattilaisille yhteinen viitekehys, jonka avulla rakentamisen resurssitehokkuutta voidaan mitata ja markkinoida.

”Tällä hetkellä käytössä on monia erilaisia rakentamisen ekologisuutta tai kestävää kehitystä koskevia mittareita. Eri mittareilla mitattuja rakennuksia on vaikea vertailla keskenään, ja tämä johtaa kuluttajien ja sijoittajien kannalta epäselvään tilanteeseen”, sanoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen.

levels_01

”Elinkaariajattelu tarkoittaa, että rakennuksen kaikki vaikutukset, aina materiaalien valmistuksesta purkuvaiheeseen ja kierrätykseen saakka, otetaan huomioon. Näin varmistetaan, että rakentamisen päätökset tehdään kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla”, Kuittinen sanoo.

Level(s)-mittarit ovat syntyneet viranomaisten, tutkijoiden, konsulttien ja rakennusyritysten yhteistyön tuloksena.

Suomessa testaus painottuu hiilijalanjälkeen, ja testauksen tuloksia käytetään osana ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekartan toteutusta. Testauksen tueksi tullaan järjestämään työpajoja vuoden 2018 aikana.

Testauksesta kiinnostuneita organisaatioita pyydetään ilmoittautumaan mukaan 15.1.2018 mennessä.

Lisää aiheesta


Maalarimestarit

ORMAX_banneri_140x250px_2

Vieser_messubanneri_v2

limiente

140x250 banneri

banner_mirka