Ammattirakentaja-lehti

Kiinteisto10_banneri_640x426_Ammattirakentaja

Wisa vaneri

WISA-vanereille EPD-ympäristöselosteet

UPM Plywood on julkaissut standardoidun EPD-mallin mukaiset ympäristöselosteet WISA-tuotteilleen. Kolmannen osapuolen varmentamat ja kansainvälisesti vertailukelpoiset EPD-ympäristöselosteet auttavat urakoitsijoita, rakennuttajia ja suunnittelijoita ymmärtämään paremmin rakennustuotteiden ja -materiaalien ympäristövaikutuksia.

EPD (Environmental Product Declaration) on vapaaehtoinen ja luotettava tapa esittää tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta aina raaka-aineiden hankinnasta hävittämiseen saakka. UPM Plywoodin EPD-selosteet on tehty EN 15804:2012+A1:2013 ja ISO 14025 standardien mukaisesti neljälle tuoteryhmälle, jotka ovat pinnoitettu ja pinnoittamaton havuvaneri sekä pinnoitettu ja pinnoittamaton koivuvaneri. Selosteen alaiset tuoteryhmät kattavat valtaosan UPM Plywoodin tuotenimikkeistä.

Rakennustietosäätiö (RTS) on hyväksynyt UPM Plywoodin EPD-ympäristöselosteet ja julkaissut ne epd.rts.fi-sivustollaan. Selosteet on julkaistu myös kansainvälisen ECO Platformin listalla, minkä ansiosta ne ovat hyväksyttyjä kaikissa järjestelmään kuuluvissa eurooppalaisissa EPD-ohjelmissa. Selosteet ovat kätevästi saatavilla myös UPM Plywoodin omilla verkkosivuilla osoitteessa https://www.wisaplywood.com/downloads/certificates-and-labels/.

”Kolmannen osapuolen laatimat ja varmentamat EPD-selosteet tarjoavat avointa ja puolueetonta tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Selosteiden avulla esimerkiksi matalahiilisen rakennuksen suunnittelija voi valita ympäristövaikutukseltaan oikeanlaisen vanerin”, sanoo UPM Plywoodin ympäristöpäällikkö Sanna Kontinen.

”Halusimme myös olla askeleen edellä ympäristöselosteiden julkaisemisessa. Rakennustuotteille ei EPD-selosteita ole tehty vielä kovin paljon, mutta ne tulevat ennen pitkää pakollisiksi. Laatimalla selosteet jo nyt saimme arvokasta tietoa ja kokemusta siitä, mitä selosteissa pitää ja kannattaa ottaa huomioon”, Kontinen kertoo.

UPM Plywoodin EPD-selosteissa tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset on jaettu neljään vaiheeseen. Ne sisältävät tuotteiden valmistuksen, rakentamisen, käytön sekä purkamisen ja hävittämisen aikaiset ympäristövaikutukset. Elinkaarilaskennassa on huomioitu muun muassa raaka-aineiden ja energian käyttö, kuljetukset sekä syntyvät jätteet, sivutuotteet ja päästöt. Laskennan tulokset on esitetty eri vaikutuskategorioille, joita ovat ilmastonmuutos, otsonikato, maaperän ja vesistöjen happamoituminen, vesistöjen rehevöityminen sekä uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöpäällikkö Sanna Kontinen, UPM Plywood, puh. +358 407 058 435
sanna.kontinen@upm.com


Soledo_web_140x250_v01

Banner_Kiilto_Kerapro_140x250px

fluke-269x480

Amutek140x250_5

Vallox_banneri_140x250px

Banneri LTQ