Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

Ako Wall kuva 6

AKO Wall -elementeillä turvalliset väliseinät tehokkaasti

Hyvän sisäilman vaatimus korostuu nykyisin kaikessa rakentamisessa. Samalla rakennusprojektit halutaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. AKO Wall -väliseinäelementit ovat oikea ratkaisu näiden molempien asioiden kannalta.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -väliseinäelementeillä saadaan nopeasti suoraa, vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää jo runkovaiheessa.

AKO-elementit sopivat kaikkeen rakentamiseen niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteisiin.

Rakennusbetoni- ja Elementti on valmistanut kevytsorabetonisia AKO-elementtejä Hollolan tehtaallaan jo kolmenkymmenen vuoden ajan ja niiden suosio on vahvassa kasvussa.

Kivirakenteinen AKO Wall -elementti toimii erityisen hyvin kosteissa ja teknisissä tiloissa sekä palo- ja akustisesti luokitelluissa seinissä.

Puhtaan sisäilman kannalta on oleellista, että huokoisista ja hengittävistä elementeistä ei tule sisäilmaongelmia. AKO-elementeissä toteutuvat kaikki muutkin kivirakentamisen edut kuten erittäin hyvä ääneneristys ja paloturvallisuus.

AKO Wall onkin turvallinen ratkaisu myös palvelutalojen, päiväkotien ja koulujen sekä sairaala- ja hoivarakennusten kaikkiin väliseiniin.

Ako Wall kuva 1

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -väliseinä on kevytsorabetonista valmistettu koko seinän korkuinen 600 mm leveä elementti, joka eristää hyvin ääntä ja kestää kosteutta. Työmaalla asentaminen sujuu nopeasti jo runkovaiheessa.

Nopeasti vesieristysvalmista väliseinää

Pystysaumoista pontatuista, ontelorakeisista ja suorista AKO Wall -elementeistä saadaan nopeasti suoraa vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää, jonka onteloita voidaan helposti käyttää LVIS-putkituksien asennuksiin.

AKO Wall -elementit nostetaan kerroksiin ja asennetaan jo runkovaiheessa, mikä nopeuttaa merkittävästi koko rakennuksen rakennusaikaa. Näin myös  LVIS- ja sisätyöurakoitsijat pääsevät työmaalla jo aikaisessa vaiheessa aloittamaan omat urakkansa.

Rakennusbetoni- ja Elementti toimittaa yhteistyössä ammattitaitoisen asentajaverkoston kanssa AKO Wall -elementit paikalle asennettuna  niin Suomen kuin myös Ruotsin ja Norjan rakennuskohteisiin.

AKO Wall -elementtien asennukseen kehitetyillä asennuslaitteilla varmistetaan elementtien nopea ja turvallinen pystytys. AKO Wall -elementit ovat huoneen korkuisia, 600 mm leveitä ja paksuudeltaan 68, 92, 120 tai 130 mm.

Ako_Wall_kuva 2

Iisalmen keskustaan on valmistunut hybridirakennus, jossa on sekä asumispalveluja ikäihmisille että kuntoutuspalveluja kaikille kaupunkilaisille. Rakennus toteutettiin tiukalla aikataululla, minkä osaltaan mahdollisti kivipohjaisten Ako Wall -väliseinäelementtien käyttö. Väliseiniä asennettiin 4 200 neliötä vajaassa kolmessa kuukaudessa.

Ei päästöjä eikä hometta

AKO Wall -elementteihin niiden valmistuksen ja asennuksen aikana tullut kosteus haihtuu nopeasti rakennusaikana pois huokoisesta ja hengittävästä väliseinästä.

Rakennusaikaista kosteutta voidaan seurata elementteihin asennettavalla kosteusanturilla ja näin varmistaa kuivaketjun säilyminen.

Terveellisen sisäilman kannalta on oleellista, että rakennusmateriaaleista ei erity sisäilmaan haitallisia tai viihtyvyyttä vähentäviä päästöjä.

Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt AKO Wall -elementeille rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1.  Se todistaa, että elementit ovat tutkitusti vähäpäästöisiä.

Suomessa on viime aikoina puhuttu ja kärsitty paljon sisäilman ongelmista. Home- ja kosteusvauriot ovat ikävän yleisiä, esimerkiksi monissa kouluissa niistä ovat joutuneet kärsimään sekä oppilaat että opettajat.

Sisäilman terveellisyyteen on syytä kiinnittää huomiota, sillä eri arvioiden mukaan kosteusvaurioille tai homeelle altistuu kotonaan tai työpaikallaan noin 800 000 suomalaista.

Sisäilman laatu on monen tekijän summa, missä rakennusmateriaalien oikealla valinnalla on keskeinen merkitys. AKO Wall –elementti on turvallinen valinta, koska kivipohjaisena materiaalina se ei toimi mikrobien kasvualustana eikä siitä erity sisäilmaan mitään päästöjä.

ako_wall_kuva 3 b

Ako Wall kuva 3

Väliseinäelementeillä saadaan suoraa ja kestävää, tasoitevalmista pintaa. 

Tehokas ääneneristys tärkeää

Rakennusbetoni ja Helimäki Akustikot Oy ovat laatineet 1.1.2018 voimaan tulleiden akustisten määräysten mukaisen akustiikkasuunnitteluohjeen. Siinä kerrotaan, millaisella AKO Wall -rakenteella sekä liitosdetaljilla saavutetaan tarvittava äänitasoeroluku (DnT,w) .

Uusien suunnitteluohjeiden valmistuttua on AKO Wall -seinien käyttö kasvanut merkittävästi juuri koulujen, palvelutalojen, sairaaloiden ja päiväkotien väliseinissä. Näissä ääneneristävyys, kestävyys sekä puhdas sisäilma ovat tärkeitä tekijöitä.

AKO-130 seinärakenteella saavutetaan 48 dB:n ja HVS-seinissä yhdistelmärakenteella AKO-68 + AKO-120 55 dB:n äänitasoeroluku DnT,w. AKO- akustiikkasuunnitteluohjeemme löytyy nettisivujemme lisäksi myös ProdLib-tiedostoista.

Sairaaloissa ja hoivatiloissa väliseiniltä vaaditaan ehdottoman hyvää ääneneristystä. Tutkimusten mukaan ääneneristys vaikuttaa hoitotyön tuloksiinkin.

Ruotsalainen tutkimusryhmä (Blomqvist et al) selvitti Tukholman Karolinska Institutetissa melun vaikutusta potilaisiin ja henkilökuntaan. Sekä potilaat että henkilökunta kokivat viihtyneensä ja jaksaneensa  huomattavasti paremmin alhaisemmassa melutasossa. Potilaille tuli harvemmin uusia hoitojaksoja, he nukkuivat paremmin ja heidän verenpaineensa laski.

Ako Wall kuva 4

Valmis, tasoitettu AKO Wall -väliseinä on kestävä, turvallinen ja huoliteltu.

Kivirakenteiset AKO Wall -väliseinäelementit

Valmistettu kevytsorabetonista, ontelorakenne

– Nopea asennus jo runkovaiheessa mahdollistaa työmaan aikataulun nopeuttamisen

– Pystysuuntaiset ontelot mahdollistavat LVIS-putkien vaivattoman asentamisen

– Hyvin ääntä eristävä ja kosteuden kestävä, palamaton

– Sopii kosteiden ja teknisten tilojen seinien lisäksi myös esimerkiksi koulujen, palvelutalojen, päiväkotien, liikuntatilojen ja sairaaloiden kaikkiin väliseiniin.

– Väliseinän pystytys jo runkovaiheessa mahdollistaa LVIS- ja sisätöiden aloittamisen aikaisessa vaiheessa

– Saatavana asennettuna valtakunnallisesti kaikkiin väliseiniin

– Kotimainen: AKO Wall -elementti on kehitetty Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tehtailla Hollolassa, jossa ne myös valmistetaan

– päästöluokka M1, täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit

– Huoltovapaa

Ako Wall kuva 5

Kooltaan hyvin mittava Kuopion Portti muodostaa modernin yrityskeskittymän asuntotorneineen. Se rakennetaan kolmessa eri vaiheessa 2018–2022. Rakennusbetoni- ja elementti on toimittanut kohteeseen tähän mennessä jo yli 10 000 neliötä Ako Wall -väliseinäelementtejä. Ensimmäisessä vaiheessa asennettiin 5 000 neliötä väliseinää neljässä kuukaudessa.

Rakennusbetoni- ja Elementti toimittaa yhteistyössä ammattitaitoisen asentajaverkoston kanssa AKO Wall -elementit paikalle asennettuna  niin Suomen kuin myös Ruotsin ja Norjan rakennuskohteisiin.

Teksti: Leena-Kaisa Simola

Kuvat: Rakennusbetoni- ja Elementti, QVIM Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Arkadi Ky


Capse Banner 140x250px

Banner_Kiilto_Kerapro_140x250px

Renovari_140x75px_netti

Union Banner

SFS_Suomi_Inventing

STARK_ammattirakentajalehti_140x250px_2