Asbestipurkutyön vastuullinen läpivienti taloyhtiössä

Asbesti- ja haitta-ainepurkutyön tilaamisessa, läpiviennissä ja valvonnassa esiintyy usein puutteita. Kohteista ei ole laadittu asiantuntemukseen pohjautuvaa asbesti- ja haitta-ainekartoitusta, jolloin vastaan tulee yllättäviä esiintymiä. Tämä viivästyttää urakkaa. Usein myös asbesti- ja haitta-aine-esiintymiä on jäänyt havaitsematta, mikä aiheuttaa vaarallisen pölyn leviämisen hallitsemattomasti ja lisää urakan ennakoimattomia kustannuksia. Kiireellä suoritettu suunnittelematon työ, asiantuntijoiden pätevyyden puute, satunnainen viranomaisvalvonta ja havaituista rikkeistä seuraavat varsin lievät sanktiot eivät ole omiaan takaamaan tasaisen korkeaa laatua eikä työn osapuolille ja ulkopuolisille turvallista lopputulosta.

Taloyhtiöiden remonteissa isännöitsijällä on tärkeä rooli myös purkutöiden vastuullisen läpiviennin toteutuksessa. Isännöitsijä voi muutamalla valinnalla olla osaltaan varmistamassa, että asbesti ja haitta-ainepurkutyö tehdään vastuullisesti ja vaarallisia asbesti- ja haitta-ainetuotteita käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti. Tämä on tärkeää sekä työn suorittajien että muiden samanaikaisten saneeraustöitä tekevien kuten myös rakennusten käyttäjien kannalta. Ammattilaisen tekemä huolellinen asbesti- ja haitta-ainekartoitus myös säästää urakka-aikaa ja vähentää purkuvaiheessa ilmenevien ikävien yllätysten ja lisätöiden määrää.

1. Hankkeen suunnitteluvaihe – Asbestikartoitus

Varmistetaan että asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekijä on sertifioitu ja/tai AHA-koulutuksen suorittanut asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA asiantuntija) ja että näytteiden analysoinnissa käytetään akkreditoitua laboratoriota.

2. Urakkasopimuksen tekovaihe – Asbestipurkutyö

Varmistetaan, että asbestipurkutyön suorittaja on Aluehallintoviraston valtuuttama ja se kuuluu asbestipurkutyöluparekisteriin. Isännöitsijä voi myös halutessaan tarkistaa kuuluuko yritys Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto SAP ry:een. Useissa vastuullisissa yrityksissä, jotka tekevät asbesti- ja haitta-aineiden purkuun liittyviä toimia, on myös käytössä oma laatujärjestelmä.

3. Asbestipurkutyön luovutusvaihe – Ilmamittaus

Varmistetaan myös työalueiden jatkokäytön turvallisuus. Isännöitsijän on osaltaan huolehdittava myös siitä, että asbestipurkutöiden jälkeen altistumisalueen puhtaus on varmistettu ja tilojen luovutuksesta on tehty asiakirja, johon on liitetty puhtaaksi osoittama ilmanäytteen analyysilausunto. On myös hyvä tarkistaa, että mittauksiin liittyvä laboratorio on akkreditoitu.

Miksi vaatia pätevyyksiä?

Sertifioidut asbesti- ja haitta-aine-asiantuntijat osaavat tunnistaa vanhat asbestia ja muita haitallisia aineita sisältävät rakennusmateriaalit ja tuntevat myös tuotteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön. AHA asiantuntija on luotettava valinta, koska

  • Tehty työn laatu on varmennettua
  • Tilaaja voi olla varma sertifioidun / koulutetun AHA asiantuntijan osaamisesta
  • Sertifioidun ammattilaisen työtä seurataan ja valvotaan säännöllisesti

AHA asiantuntija osaa valita testattavat näytepalat harkiten. Asiantuntija osaa laatia selkeän raportin tekemästään kartoituksesta, tuntee asbestiin ja haitallisiin aineisiin liittyvät vaara- ja haittatekijät ja osaa suojautua niiltä.

Lue lisää asbestipurun suunnittelusta ja toteutuksesta

Lisätietoa
Ari Hoppania
Purkupiha konsernin asbestiyksiköstä vastaava johtaja
[email protected]
0400 977 711

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

Uusin lehti

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista
sähköpostiisi kerran viikossa.

Tulevat tapahtumat

Tuoreimmat uutiset

 

 

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.