Huomio rakentamisen vakuutuksiin

Työmaan aikataulut voivat olla hyvinkin hektisiä, ja yhdellä työmaalla saattaa olla useita eri aliurakoitsijoita. Vahingon sattuessa oikean vakuutusturvan merkitys nousee arvoon arvaamattomaan.

Vahinkotilanteessa on neljä vaihtoehtoa, joista korvauksia voidaan hakea: kiinteistövakuutuksen laaja turva, pääurakoitsijan rakennustyö- tai vastuuvakuutus ja sitten mahdollisesti aliurakoitsijan vastuuvakuutus, jos tämä on aiheuttanut vahingon.

– Mitä isommasta urakasta on kyse, sen enemmän siinä voi olla mukana eri aliurakoitsijoita, jolloin vakuutuskysymyksissä voi tulla vastaan hankalia rajapintoja. Toisinaan vahinkojen syntymekanismi on taas vaikeasti hahmotettava, jolloin esimerkiksi saneerauskohteessa olevan urakoitsijan korvausvelvollisuus vahinkoon nähden ei ole selvä, erikoisasiantuntija Mika Laukkanen Finib Oy:ltä toteaa.

Uudiskohde vakuutetaan yleensä rakennustyövakuutuksella. Ennen urakan aloittamista pääurakoitsijan kannattaa varmistaa, että yhtiön omat vakuutukset ovat rakennuskohteen osalta kunnossa, ja että otettu vakuutusmäärä on työkohteen osalta varmasti riittävä. Samoin on syytä tarkistaa työmaalla olevien aliurakoitsijoiden vastuuvakuutukset ja niiden vakuutusmäärät.

Oma rakennustyövakuutus turvaisi myös aliurakoitsijaa

Aliurakoitsijoilta edellytetään aina työkohteissa vastuuvakuutusta. Laukkasen kokemus kuitenkin on, että vieläkin parempi olisi, jos myös aliurakoitsijalla olisi rakennustyövakuutus. Hän perustelee asiaa seuraavasti:

– Uudis- ja saneerauskohteen vahingon tapahtuessa aletaan miettiä, mistä vakuutuksesta sitä lähdetään korvaamaan. Mikäli pääurakoitsija ei halua käyttää rakennustyövakuutusta ja alkaa vaatia korvausta aliurakoitsijan vastuuvakuutuksesta, polku voi olla aliurakoitsijalle varsin kivinen.

Hän suositteleekin rakennustyövakuutusta etenkin putkiurakoitsijoille, sillä tavallisessa yrityksen vastuuvakuutuksen ehdoissa oleva korvausrajoitus rajaa korvauksen piiristä pois esimerkiksi hiljaa syntyneen kosteusvahingon. Yhtenä esimerkkinä hiljaa syntyneestä kosteusvahingosta voisi olla viemäriputki, joka alkaa vuotaa ajan mittaan. Näitä vahinkoja ei ole välttämättä korvattu vastuuvakuutuksesta.

– Putki on voinut viemärikuvauksessa näyttää vielä hyvältä. Ajan päästä viemäriliitos on pettänyt, ja niin vesi on päässyt rakenteeseen aiheuttaen vuotovahingon.

Ympäröivän omaisuuden turva täydentää rakennustyövakuutusta

Aliurakoitsijan olisi itsensä kannalta turvallisinta huolehtia kattavasta vakuutusturvasta.

– Se, ettei asiakkaalle koitunutta vahinkoa makseta vakuutuksesta, ei välttämättä poista urakoitsijan korvausvelvoitetta vahinkoon liittyen, Laukkanen huomauttaa ja jatkaa:

– Esimerkiksi saneerauskohteessa voi käydä niin, ettei asunto-osakeyhtiö haluakaan käyttää kiinteistövakuutusta vahinkojen korvaamiseen ja koska kyse on vapaa-ehtoisesta vakuutuksesta, heillä on siihen oikeus. He voivat sen sijaan lähteä vaatimaan urakoitsijalta korvausta, joka voi olla mittavakin, hän varoittaa.

Rakennustyövakuutus kattaa ensisijaisesti työn kohteen. Esimerkiksi kerrostaloa saneerattaessa Laukkanen suosittelee urakoitsijoita liittämään rakennustyövakuutukseensa ympäröivän omaisuuden turvan.

– Silloin vakuutus korvaisi myös työn kohteen ulkopuolella olevan omaisuuden vahingot, Laukkanen summaa.

www.finib.fi

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.