Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

adu2

Huputus muutti talvirakentamisen

Neljä vuodenaikaa voi olla rakentajalle riesa, ellei niihin osata varautua riittävästi. Kosteutta, tuulta, pölyä ja kylmyyttä vastaan ei enää tarvitse taistella paljain käsin. Vastaiskun sateelle ja pakkaselle tekee nykyaikainen sääsuojaus.

Rakentaminen käy edelleen täysillä kierroksilla kaikissa kasvukeskuksissa. Rakennustelineitä, koneita, sääsuojia vuokrataan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Rentalla, maan kolmanneksi suurimmalla alan toimijalla riittää kysyntää.

Rentan aluemyyntipäällikkö Marko Heinosen ja Renta Telineet Oy:n  projektipäällikkö Tommi Schmidtin mukaan Turussa ei ole koskaan rakennettu niin paljon kuin kolmen viime vuoden aikana. Ennusteiden mukaan vielä ainakin vuode Ren päivät mennään samaan tahtiin.

Mitä enemmän rakennetaan, sitä tärkeämpää on suunnitella jokainen työmaa huolella, ottaa sääolosuhteet vakavasti ja varautua muutoksiin huolella.

Koska koneet ja laitteet sekä työmaasuojaus siihen liittyvine palveluineen maksavat ja sitovat pääomia, ne kannattaa vuokrata. Kysyntä luo tarjontaa ja tarjonta luo yhä kehittyneempiä palveluja, mistä Renta Group on hyvä esimerkki.

Sääsuojarakentaminen avuksi

”Viime vuosina nopeasti yleistynyt sääsuojarakentaminen pitää huolen siitä, että ammattimiesten työ jatkuu häiriöittä säällä kuin säällä. Kohteen mukaan suunniteltu sääsuojaus – huputus, lämmitys, valaistus ja muu olosuhdehallinta – varmistaa aikataulujen pitävyyden ja laadun säilymisen”, Marko Heinonen tietää.
Heinonen huomauttaa, että rappari tarvitsee erilaiset telineet kuin vaikkapa peltiseppä. Siksi hyvään suojaukseen kuuluu muun muassa kohteen jakaminen osiin olosuhteiden ja työtehtävien mukaan. Lämmityksen ja sähköistyksen järjestäminen vaatii omaa erikoisosaamista.

Kun suojaus on riittävä ja turvallinen, ei tule tarpeettomia katkoksia työntekoon. Työvaiheista toiseen siirtyminen sujuu joustavasti. Sääsuojauksen ansiosta työmaalle voidaan järjestää esimerkiksi tarvittava valaistus ja muu työturvallisuusnormien mukainen varustelu.

”Kun saadaan rakentajien kannalta optimaaliset olosuhteet kuntoon, vähenevät myös sairaspoissaolot ja tarpeeton tavaroiden etsiskely ja odottelu. On sanomattakin selvää, että silloin kun työskentelyolosuhteet ovat kunnossa, paranee myös työmotivaatio ja rakentajat voivat täysipainoisesti keskittyä omaan työhönsä. Silloin aikataulut pitävät ja laatu pysyy hyvänä. Hyvin toimivat sääsuojaus- ja työmaapalvelut tuovat helposti niihin tehdyt satsaukset takaisin”, Heinonen ja Schmidt tähdentävät.

Aina kun Renta tekee sopimuksen työmaan laite- ja suojausvuokrasta, kuuluu siihen myös olosuhteiden ennakointi ja suojauksenhallinta. Tommi Schmidt pitää sääsuojausta ainoana oikeana tapana rakentaa tänä päivä turvallisesti ja tehokkaasti. Yksin Helsingin alueella Renta Telineillä on käytössä yli 50 000 neliötä sääsuojaa.

Vuonna 2016 toimintansa aloittaneella ja voimakkaasti kasvavalla yhtiöryppäällä on vuokraustoimintaa jo 25 paikkakunnalla. Yhtiöt työllistävät Suomessa 200 henkeä ja vuonna 2017 liikevaihto oli 45 miljoonaa euroa. Renta-konsernin liikevaihto vuonna 2018 arvioidaan olevan noin 155 miljoonaa euroa. Rentan kasvu ei rajoitu ainoastaan Suomeen. Yhtiö on laajentanut toimintaansa vuoden 2018 aikana Ruotsiin ja Norjaan. Työntekijöitä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on yhteensä 450 henkeä.

Reipas kasvu jatkuu

Kansainvälinen kasvu tulee suurelta osin yritysostojen kautta. Ruotsiin on jo saatu tukeva jalansija, ja sitä on tarkoitus laajentaa yritysostojen kautta. Suunnitelmissa on toiminnan ulottaminen Itämeren alueelle.
Rentan taustalla on pääomasijoittaja Intera Partners, joka alkuvaiheessa osti Telinekympin, konevuokraamo Kehä-Koneen ja työmaakoppeja vuokraavan Jasocan. Ostettujen yritysten omistajat ja johtajat ovat jääneet jatkamaan työtään osana Renta Groupia ja sen omistusta.

Intera omistaa tällä hetkellä Renta Groupista reilusti yli puolet, mikä on mahdollistanut näin voimakkaan kasvun ja nopean laajenemisen valtakunnalliseksi toimijaksi. Toimiva johto ja avainhenkilöt kuten Marko Heinonen ja Tommi Schmidt ovat osaomistuksilla mukana toiminnassa. Porkkanana kaikille esimiestehtävissä oleville tarjotaan mahdollisuus sijoittaa yhtiöön, koska osaomistus on järkevä tapa sitouttaa ja motivoida avainhenkilöitä taloon ja sen toimintakulttuuriin.

Kymmenet ”renttaajat” eri puolella maata ovat tarttuneet tarjoukseen ja sijoittaneet yhtiöön. Suurella osalla Rentan työntekijöistä on ennestään vankka kokemus rakennuskonevuokraamisesta eri yhtiöissä. Marko Heinonen ja Tommi Schmidt korostavat sitä, että työmaapalveluita pitää ajatella pitkällä tähtäimellä. Suhdanteet tulevat ja menevät, mutta rakentaminen ei lopu koskaan.


SFS_Suomi_Inventing

Nettibanneri 1_140x250

www.airtermico.fi

iskasBanneri 140X250

Vallox_banneri_140x250px

Untitled