Ilmanvaihto talvikuntoon puhdistuksella ja säädöllä

Ilmanvaihdon kunnollinen toiminta on tärkeää niin energiatehokkuuden kuin sisäilman laadun vuoksi.  Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen ja säädön lisäksi tarvitaan koko järjestelmän kokonaisvaltaista tarkastelua kattavine raportteineen. Tämä takaa sen, että tiloissa on miellyttävää oleskella – myös kylminä pakkaspäivinä.

Ilmanvaihtoon liittyy neljä tärkeää muistettavaa asiaa: ilmanvaihtokoneiden huolto ja puhdistus, kanaviston puhdistus, järjestelmän oikeat säädöt sekä käyttöön liittyvä ohjeistus. Hyvää huoltokäytäntöä noudatettaessa huollot on suunniteltu rakennuksen, ja sitä palvelevien iv-järjestelmien yksilölliset ominaisuudet huomioiden, ja huollot tehdään ennakoivan huolto-ohjelman mukaisesti, ei vasta sitten kun järjestelmä on vikaantunut.

”Tilojen käyttäjille on annettava hyvät ohjeet siitä, miten esimerkiksi huonekohtaisia säätimiä käytetään tai minne ilmoitetaan ongelmatilanteista tai huonoista sisäolosuhteista”, muistuttaa asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta.

Selkeä tilakohtainen ohjeistus auttaa kiinteistön ylläpitäjää ja kiinteistönhuoltoa selvittämään ongelmat nopeammin.

Ennakoiva huolto-ohjelma on kaiken a ja o

Ilmanvaihtokoneet on huollatettava hyvissä ajoin ennakoivan huolto-ohjelman mukaisesti.

“Hyvän huoltokäytännön mukaan tilaajan pitäisi saada aina raportti huoltotoimista. Raportissa on esitettävä mahdolliset havaitut viat tai vikaantumisriskit, jotta tilaaja osaisi suunnitella tarvittavat korjaukset ennakoivasti. Raportoinnissa on valitettavasti paljon puutteita”, sanoo sisäilma-asiantuntija Markku Hyvärinen Senaatti-kiinteistöistä.

Huoltoja tilattaessa pitää huomioida rakennusten ja iv-järjestelmien yksilöllisyys, eli kohde on tunnettava hyvin kullekin järjestelmälle sopivan huollon tilaamiseksi.

“Esimerkiksi suodattimien vaihdosta voidaan antaa yleisohje, että ne pitäisi vaihtaa vähintään kaksi kertaa vuodessa, mutta todellisuudessa suodattimien likaantuminen vaihtelee merkittävästi mm. rakennuksen sijainnin ja ilmanvaihtojärjestelmien käyntiaikojen mukaan”, Hyvärinen lisää.

Ilmamäärät ja painesuhteet tarkistettava puhdistuksen yhteydessä

”Ilmanvaihtokanavisto pitää puhdistaa säännöllisesti. Samalla kannattaa tarkistaa ilmamäärät sekä painesuhteet. Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen ja ilmamäärien tasapainotuksen yhteydessä on tärkeää tarkkailla kokonaiskuvaa ja huomioida järjestelmän kokonaisvaltainen toiminta”, muistuttaa kehitys- ja projektipäällikkö Jesse Petäys Ilmastointitohtorit Oy:stä.

Järjestelmän puhdistuksen yhteydessä on tarkistettava komponenttien tiiveys ja oikeanlainen toiminta sekä ylipäätään ilmanvaihtokojeiden kunto.

”Yleisimpiä puhdistuksen aikana tehtäviä havaintoja ovat suodattimien ohivuodot, puhaltimien puutteellinen toiminta ja ovien epätiiveydet. Toinen merkittävä asia, mitä puhdistuksen yhteydessä kannattaa tarkastella on järjestelmän sisältämät mineraalikuitulähteet, joita yleisimmin löytyy IV-koneiden ja -kammioiden äänieristyksistä, äänenvaimentimista ja tuloilmapäätelaitteista”, Petäys muistuttaa.

Ilmanvaihtoa tarpeen mukaan

Ilmanvaihdon säätöjen tarkistamisen yhteydessä olisi hyvä tarkistaa, että ilmanvaihto käynnistetään riittävän aikaisin, vähintään kaksi tuntia ennen käyttäjien saapumista. Julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa on myös paljon muutakin kuin varsinaisen toiminnan käyttöä, minkä vuoksi ilmanvaihdon aikaohjelmien ajantasaisuus pitäisi varmistaa säännöllisesti.

”Ilmanvaihdon on vastattava tilojen käyttöä. Valitettavan yleinen ongelma on, että käyttäjämäärien kasvaessa tai tilamuutosten yhteydessä ilmanvaihtoa ei ole säädetty vastaamaan käyttöä. Ilmanvaihdon lisääminen ei aina ole mahdollista, ja silloin pitää rajoittaa käyttäjämääriä”, huomauttaa Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola.

“Rakennusautomaation toiminta on hyvä varmentaa säännöllisillä tarkastuksilla. Esimerkiksi ilmanvaihdon aikaohjelmien osalta rakennusautomaation historiatoimintojen avulla tarkistetaan, että ilmanvaihto on todella toiminut sille asetettujen aikataulujen mukaisesti”, muistuttaa johtava asiantuntija Harri Heinaro Motivasta.

Muistettavaa huollossa

  • Tarkista puhdistuksen yhteydessä järjestelmän tiiveys ja oikeiden kanavamateriaalien käyttö, sekä yleisesti järjestelmän ja palvelualueiden järkevä toteutus.
  • Varmista säätötyön yhteydessä tilan käyttötarkoitus ja sen määrittelemä ilmamäärätarve ja aikaohjaus. Ilmamäärät eivät saa olla liian pieniä tai suuria.
  • Tarkista ilmamäärien säädön yhteydessä säädettävien päätelaitteiden vaatima minimikanavapaine. Tämä takaa riittävän huuhtelevuuden, mikä estää vedon tunteen.
  • Erityisesti jäähdytyspalkkien toiminnan takeena on riittävä kanavapaine. Usein paine on liian pieni, jolloin jäähdytysteho jää liian pieneksi.
  • Kiinnitä säädön yhteydessä huomiota ulko- ja sisäilman väliseen paine-eroon, ettei rakennus ole ylipaineinen, jolloin riskinä on kosteuden tiivistyminen rakenteisiin, tai liian alipaineinen, jolloin järjestelmä ottaa puuttuvaa tuloilmaa vuotavista rakenteista tuoden mukanaan epäpuhtauksia.
  • Liian suuri alipaine yhdistettynä vuotaviin rakenteisiin saattaa aiheuttaa myös rakenteiden kastumista, kun talvisin kylmä ilma jäähdyttää rakenteiden pinnan, jolloin sisäilman kosteus alkaa tiivistyä rakenteeseen.
  • Yksi yleisistä säätötyön yhteydessä eteen tulevista ongelmista on myös korvausilma- tai siirtoilmareittien puute, mikä haittaa järjestelmän toimintaa merkittävästi.
  • Varmenna rakennusautomaation toiminta sekä ilmanvaihdon että muiden järjestelmien osalta säännöllisten tarkastusten avulla.
Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.