Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

Lajitteleva purkutyö käynnissä_press

Kasvukeskusten yhä tiiviimpi rakentaminen haastaa maankäytön ja alueen mahdolliset purkutyöt

Kaupungistuminen luo paineita kasvukeskusten maankäyttöön, kun rakennettuja ympäristöjä kehitetään edelleen tai alueen maankäyttö muuttuu kokonaisuudessaan aiemmasta.

On myös tavallista, että asuinalueet laajentuvat teollisen toiminnan alueelle, joka sijaitsee lähellä kaupunkirakennetta. Aluetta kehitettäessä tuleekin pohtia maankäytön kokonaiskuvaa ja sitä, kuinka rakentaminen voitaisiin toteuttaa mahdollisimman materiaalitehokkaasti. Aluetta voidaan tiivistää, vanhat rakennukset voidaan muuntaa uuteen käyttötarkoitukseen tai ne voidaan myös purkaa kokonaan tai osittain uuden rakentamisen tieltä.

Huomio vastuulliseen ja kestävään maankäyttöön sekä purkamiseen
Alue- ja kaupunkikehityksessä tulee ennakoida tulevat tarpeet optimaalisesti.  Rakennetun ympäristön uudistaminen ja täydentäminen pitää sisällään lukuisia osa-alueita, jotka vaativat erityisosaamista. Tätä haastetta ajatellen kotimainen asiantuntijayritys Sitowise on luonut kokonaisen palvelukokonaisuuden. PURKKI- palvelu on johdonmukaisesti etenevä prosessi, joka kattaa tarpeen mukaan niin kohteen maankäytön kehittämisen, mahdolliset eri lupavaiheet ja kaavamuutokset kuin myös erilaiset tutkimukset esimerkiksi rakenteiden kuntoa ja korjattavuutta koskien. Lisäksi PURKKI-palveluun kuuluvat tarvittaessa korjaussuunnittelu, purkamisen suunnittelu, kiertotalouden huomioiminen hankkeessa, erilaiset valvontatyöt sekä uuden rakennuksen suunnittelu ja sen rakennuttaminen.

– Asiakkaat voivat halutessaan saada niin sanotun avaimet käteen kokonaisuuden sisältäen kaiken suunnittelun, luvituksen ja selvitykset, ympäristöpalvelujohtaja Tuomas Lukkari valottaa.

Elinkaarensa lopussa kiinteistö on saateltava viimeiselle matkalleen kunniallisesti, mikäli prosessi etenee purkamispäätökseen. Kiinteistön omistajalla voi olla epätietoisuutta siitä mitä materiaaleja ja rakenneratkaisuja rakennus sisälleen kätkee, ja miten rakennuksen purkamisen kanssa tulisi järkevimmin ja vastuullisesti edetä.

– Purkutyön suunnitelmallisella ja vastuullisella toteutuksella purkujäte saadaan tehokkaasti hyödynnettyä uusiokäyttöön, Lukkari painottaa.

Skaalautuva palvelu sopii kaikkiin kohteisiin
Hyvin suunnitellulla PURKKI-palvelulla säästetään rahaa, minimoidaan mahdolliset ongelmat sekä huolehditaan purkujätteen asianmukaisesta käsittelystä. Tähänastiset kokemukset ovat olleet hyviä. Sitowisen PURKKI-palvelun yli 20 asiantuntijan toimesta on tehty maankäytön ja kaavoituksen- ja rakennusten purkuprosessin systemaattisia ohjelmointeja jo kymmeniin erilaisiin kohteisiin tehdasalueista ja -kiinteistöistä aina kouluihin ja päiväkoteihin asti. Purkutöihin liittyvät lupa-asiat ja haitta-aineselvitykset tulevat nekin hoidetuksi asianmukaisesti uuden palvelukonseptin avulla. Palvelu sisältää kohteen tutkimuksen eli selvitykset purkumateriaaleista ja haitta-aineista, purkulupahakemuksen ja urakka-asiankirjojen laatimisen sekä urakoiden kilpailutuksen, rakennuttamisen ja valvonnan. Mikä tärkeää, palvelussa huolehditaan myös purkumassojen hyödyntämisestä ja tarvittaessa maaperän pilaantumistutkimuksista ja kunnostussuunnitelmista. Lukkari pitää PURKKI-palvelua oivana esimerkkinä Sitowisen tuotekehityksestä ja vahvuudesta tuottaa uusia, asiakaslähtöisiä palveluja. Se soveltuu yhtä hyvin mittaviin kuin pieniinkin kohteisiin, sillä se on suunniteltu eri asiakasryhmien tarpeisiin skaalautuvaksi.

– Kehittämämme palvelu on osa vastuullista kaupunkikehitystä. Purkamisen, kiertotalouden ja massojen hallinnan palvelupaketti on asiakkaalle vaivaton ja se räätälöidään aina kohteen mukaan, hän valottaa.

Uusioraaka-aineet talteen
Ammattimainen etukäteisselvitys säästää rakennuksen purkuvaiheessa paljon aikaa ja vaivaa, kun purettava rakennusmassa on huolella tutkittu ja luokiteltu.

– Kun purkaminen hoidetaan suunnitelmallisesti ja vastuullisesti, tiedetään varmasti, mitä purkujakeita syntyy ja minne ne viedään. Purettu rakennusmateriaali ei suinkaan ole aina jätettä, vaan arvokasta uusioraaka-ainetta, joka tulee hyödyntää tavalla tai toisella. Aikaisemmin hävitettäväksi mennyt materiaali saadaan hyötykäyttöön, ja koko prosessi hoidetaan asetusten ja lupien mukaisesti, Tuomas Lukkari kertoo.

Omistajan kannalta konsepti tuokin merkittäviä helpotuksia itse purkuprosessiin.

– Menettelyn keskeisessä osassa ovat tutkimukset, purkutyön toteuttamistapa, hyvin suunniteltu etenemisjärjestys, vaiheiden sisältö, lajittelu ja hyötykäyttömahdollisuudet. Kun kaikki on loppuun asti mietitty, rakennusten purkuprosessin systemaattisella ohjelmoinnilla saavutetaan myös merkittäviä ilmastohyötyjä ja säästöjä, PURKKI-palvelun koordinaattorina toimiva Jyri Aho summaa.

PURKKI-palvelussa varmistetaan, ettei mikään mene hukkaan, lopputuloksena kaikki vanha ja tarpeeton on purettu, ja kiinteistö voidaan ottaa uuteen käyttötarkoitukseen. Lukkarin mukaan Suomessa on tulevaisuudessa kasvavaa tarvetta hallitulle ja vastuulliselle purkamiselle. Tämän vahvistaa myös ympäristöministeriön maaliskuussa 2020 julkaisema tiedote koskien uutta korjausrakentamisen strategiaa. Siinä arvioidaan, että vuoteen 2050 mennessä vanhoista rakennuksista on poistunut noin 30 prosenttia. Tähän johtavat muun muassa rakennuskannan ikääntyminen, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin ja kaupunkirakenteen tiivistäminen.

Kuva:Oikealla suunnittelulla aiemmin hävitettäväksi mennyt materiaali saadaan PURKKI-palvelun avulla hyötykäyttöön, ja koko prosessi hoidetaan asetusten ja lupien mukaisesti. Kuvassa käynnissä lajitteleva purkutyö.

Haastattelu: Irmeli Kojonen
Kuvat: Sitowise


RPJM ammattina rakentaminen

Helsingin-Rakennuskonevuokraus-Oy_160x600

Vallox_banneri_140x250px

JAP_Banneri_140x250px_netti

Banner_Kiilto_Kerapro_140x250px

Nettibanneri 1_140x250