Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

toppilan_punainen_mylly_uusi_paaty

Kestävä Kivitalo palkinto 2019 As Oy Toppilan Punaiselle Myllylle – Sataman symboli liittyi uudisrakennukseen

Vaasan höyrymylly on ollut vajaat sata vuotta Oulussa Toppilansalmen satamamiljöön symboli. Sen tiiliset päädyt muistuttavat vanhasta vilkkaasta satamasta ja myllyn toiminnasta, vaikka rakennuksesta on tehty nykyaikainen asuinkerrostalo. Päädyistä toinen on säilytetty ennallaan ja toinen muurattu uudelleen vanhoista tiilistä kymmenen metrin päähän alkuperäisestä paikastaan.

Myllyn ensimmäinen osa valmistui 1924 Vaasan Höyrymylly Oy:n tilaamana. Myllyä on vuosien saatossa laajennettu neljä kertaa. Teollinen toiminta myllyssä loppui vasta 1990-luvun alussa, jolloin se jäi tyhjilleen.

– Myllyrakennus on Oulun kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Sen muuttamista asunnoiksi pohdittiin ensimmäisiä kertoja jo parikymmentä vuotta sitten, mutta tuloksetta. Onneksi se vihdoin toteutui, Pohjois-Pohjanmaan museon korjausarkkitehti Raimo Tikka kertoo.

Tontilla on kaavamerkintänä sr/ur eli uudisrakennuksen tulee olla ulkoiselta hahmoltaan ja mitoiltaan entistä vastaava.

– Alun perin kaavan mukaan rakennuksen molemmat päädyt olisi pitänyt säilyttää paikoillaan. Toinen päädyistä oli kuitenkin niin huonossa kunnossa, että sen pystyssä pysymistä ei voitu varmistaa. Vaikka pääty olisi pidetty entisellä paikallaankin, se oli pitänyt muurata uudelleen.

Vanhaa ja uutta taitavasti yhteen

Myllyn toinen pääty siis tuettiin ja jätettiin paikalleen. Muuten koko rakennus purettiin. Julkisivuista ja toisesta päädystä otettiin hyväkuntoiset tiilet talteen ja niistä muurattiin toinen pääty uudelleen mallin mukaisesti. Uusi rakennus on hienosti toteutettu vanhojen päätyjen väliin.

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ajateltu historiallisen perinnön säilyttämistä, pitkää elinkaarta, asumisviihtyvyyttä ja rakennuksen elinkaaren aikaisia käyttökustannuksia. Kohteen julkisivut ovat puhtaaksimuurattua, osin rapattua ja osin kierrätettyä tiiltä ja rungon välipohjarakenteet on tehty betonista paikalla valaen.

Kestävä Kivitalo -yritysryhmä myönsi As Oy Toppilan Punaisen Myllyn toteuttajille tämän vuoden Kestävä Kivitalo -palkinnon. Sen saivat oululaiset Rakennusteho, Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy, Insinööritoimisto Putkonen Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan museo.

– Rakennuksen suunnittelijat ja rakentaja ovat onnistuneet paikalla rakentamisen keinoin luomaan lopputuloksen, jossa rakennuksen muotokielessä yhdistyvät omaleimaisella tavalla sekä alueen historia että moderni kerrostalorakentaminen, Kestävä Kivitalo -ryhmän puheenjohtaja Pentti Lumme toteaa.

– Vanhan teollisuusrakennuksen hyödyntäminen osana uudisrakennuksen ulkoarkkitehtuuria sekä purettujen tiilien hyödyntäminen uusiokäytössä antavat kohteelle erityisen arvon. Vanhaa ja uutta arkkitehtuuria yhdistämällä, niiden ajallisesta erilaisuudesta huolimatta, on As Oy Toppilan Punaisesta Myllystä tullut tyylikäs uusi maamerkki Oulun Toppilansaaren rantamaisemaan.

– Erityisesti tapa, jolla uuteen rakennukseen lasiparvekkeineen on yhdistetty vanhaa teollisuustiiliarkkitehtuuria, tekee palkittavasta rakennuksesta mielenkiintoisen ja näyttävän kohteen, Pentti Lumme toteaa.

Laajempi artikkeli kuvineen on ladattavissa www.kivitalo.fi -sivustolta.

As Oy Toppilan Punainen Mylly, Höyrymyllyntie 8, Oulu

–       Valmistumisvuosi: 2018, vanha alkuperäinen pääty 1924

–       Runko: paikalla valettu betonirunko

–       Julkisivu: paikalla muurattu tiili, osin rapattu, osin kierrätetty

–       Asuntoja: 98 kpl, 21,5–108,0 m2

–       Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy

–       Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Putkonen Oy

–       Pääurakoitsija: Rakennusteho

Kestävä Kivitalo -palkinto

Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen. Toiminnalle luotiin suuntaviivat vuonna 1994 Rudus Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta.

Vuoden 2019 palkinnon saivat As Oy Toppilan Punaisen Myllyn toteuttajat.

Aikaisemmin on palkittu mm. seuraavien kohteiden toteuttajat: Turun Telakkaranta,  Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14, As Oy Helsingin Arabiankatu 4, As Oy Helsingin Kuunari, As Oy Helsingin Tervapääskynen, As Oy Ratinanranta Tampere, Kuopion Keilankannan paikallarakennetut asuintalot, As Oy Oulun Etumasto, Katajanokan Mastokadun kortteli, As Oy Tampereen Charlotta, Siilinjärven Vuorelan kivirakenteinen asuinalue, Tampereen Onkiniemi ja Vantaan Kartanonkoski.

Kestävä Kivitalo -ryhmän yhteistyöyritykset ovat  Rudus Oy, Wienerberger Oy Ab, Betoniteollisuus ry,  Celsa Steel Service Oy, Peri Suomi Ltd Oy ja Finnsementti Oy.

Kuvateksti: Rakennuksen toinen pääty on muurattu uudelleen vanhasta rakennuksesta puretuista tiilistä alkuperäisen ilmeen mukaisesti.

Lisätietoja

Kestävä Kivitalo -ryhmä

Projektipäällikkö Pentti Lumme

0400 107 231

penttilumme@gmail.com

Rakennustekninen johtaja Juha Karilainen

Wienerberger Oy Ab

O400 425 232

juha.karilainen@wienerberger.com

As Oy Toppilan Punaisen Myllyn toteuttajat

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy, arkkitehti Jukka Nupponen, 040 502 738, jukka.nupponen@velikarjalainen.fi

Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto Putkonen Oy, toimitusjohtaja Pekka Juntunen, 040 5355 081, pekka.juntunen@putkonen.fi

Urakoitsija/Rakennuttaja: Rakennusteho, tiedottaja Antti Leikas, 040 5666 862

Pohjois-Pohjanmaan  museo, korjausarkkitehti Raimo Tikka, 044 703 7174, raimo.tikka@ouka.fi


pikkubanneri

KauppaOy_banneri

STARK_ammattirakentajalehti_140x250px_2

Untitled

iskasBanneri 140X250

Nettibanneri 1_140x250