Kiinteistön pumppaamot strateginen huollon kohde

Jätevesi-, sadevesi- ja perusvesipumppaamojen katkeamaton toiminta on erittäin tärkeätä kiinteistöissä, joissa ne vaaditaan. Tärkeä osa pumppaamojen ylläpitoa ovat vuosihuoltosopimukset. Säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla varmistetaan pumppaamojen häiriötön toiminta ja pidennetään pumppaamon elinkaarta. Koska teidän pumppaamonne on viimeksi tarkastettu ja huollettu?

 

Miksi tarkastukset ja huollot kannattaa tehdä?

Pumppaamo on kiinteistön kannalta strategisen tärkeä paikka. Mikäli pumput eivät toimi mutta käyttövesi toimii, ongelma on heti käsillä ja silloin tulvii aina jossakin. Usein pumppaamon tai viemärin tulviminen voi olla iso vahinko talon rakenteille ja käyttötiloille. Jostakin syystä nämä vahingot sattuvat yleensä iltaisin ja öisin. Kiinteistön ylläpitäjän ja omistajan kannalta pumppaamotarkastukset ja huollot ovat kustannustehokasta riskinhallintaa. Kiinteistön elinkaaren ja kunnossapidon näkökulmasta pumppujen ja automatiikan tarkastukset mahdollistavat investointien ajoittamisen haluttuna aikana, jolloin se tuo kustannussäästöä.

Milloin tarkastus kannattaa tehdä?

Tarkastuskäynnit tehdään keskimäärin vuosittain, riippuen pumppujen käyttötunneista tai tilan käyttötarpeesta. Käynnin yhteydessä käydään läpi pumppujen kunto, sähkötekniset mittaukset, mekaniikka, ohjauskeskukset, automatiikka ja tarvittaessa pestään pumppaamo. Tarkastuskäynnillä huomioidaan myös tulevat korjaus-, investointitarpeet ja niiden ajoitus. Käynnistä tehtävä raportti on työkalu kiinteistön omistajalle ja ylläpitohenkilöiden käyttöön. Yleensä pumppaamon tarkastus ja huolto aktivoituu silloin viimeistään, kun pumppaamossa ilmenee häiriöitä tai toistuvia hälytyksiä. Kevät ja syksy ovat aikoja jolloin esim. sadevesipumppaamojen käyntimäärät kasvavat voimakkaasti, josta voi seurata ongelmia. Usein syy voi olla myös talven jälkeen pumppujen käynnistymisessä ja automatiikassa ilmenevät ongelmat. Säännölliset tarkastukset ja huollot säästävät yleensä myös turhilta vikakäynneiltä.
Tarkastuskäynnin jälkeen on tarpeen keskustelu kiinteistön omistajan tai ylläpitäjän kanssa kiinteistön riskinhallinnasta pumppaamojen osalta sekä toiminnan valvonnasta sekä tulevista investoinneista. Luottamus, jatkuvuus ja dokumenttien kautta muodostuva historia kohteesta on ylivoimainen etu, kun rakennetaan suunnitelmallisesti kiinteistön elinkaarta.

 

Automatiikka

 

Pumppaamosaneerauksia monella tapaa

Pumppaamot kiinteistöissä jakautuvat käyttöpaikkojen mukaan jäte-, perusvesi- ja sadevesipumppaamoihin. Pumppaamoita voidaan saneerata monella tapaa ja niinpä päättäjillä riittää puuhaa arvioida mikä on kulloinkin oikea ratkaisu. Alkusuunnittelussa tulisi huomioida nykyiset rakenteet ja mahdollisuudet käyttää niitä hyödyksi valittaessa uuden pumppaamon teknistä ratkaisua. Perinteisessä pumppaamosaneerauksessa hyödynnetään olemassa olevia rakenteita mahdollisimman paljon. Yleensä vanha pumppaamosäiliö pysyy hyvässä kunnossa kauan, joten sitä voidaan uudelleen käyttää saneeraustilanteissa lähes poikkeuksetta. Tehdasvalmisteiset kompaktit muovisäiliölliset pumppaamot soveltuvat kohteisiin missä vanhat rakenteet eivät enää ole käyttökelpoisia tai tilankäyttö vaatii sitä.
Perinteisessä pumppaamosaneerauksessa jätevesi-, perusvesi- ja sadevesipumppaamot saadaan helposti uudenveroiseen kuntoon uusimalla kaikki kaivon sisäiset osat sekä ohjauskeskus ja tarvittaessa myös pumppaamon ulkopuolinen painelinja. Samalla kartoitetaan etävalvonnan lisätarve, jotta seuranta olisi helppoa ja vaivatonta. Pumppaamosaneeraus kestää yleensä yhdestä kahteen päivää, jos saneeraus voidaan toteuttaa vanhoja pumppaamosäiliöitä hyödyntämällä. Vanhoja betoni- ja lasikuitusäiliöitä on helpompaa ja nopeampaa huoltaa kuin uusia, erittäin ahtaita ja kompaktisti paketoituja muovisäiliöllisiä pumppaamoja.
Pumppaamon tekninen sydän on pumput ja niiden ohjausyksikkö, joka ohjaa kuormitusta tasaisesti. Kohteissa, joissa pumpuilla on suuri käyttötuntimäärä, energian kulutus ja ohjausautomatiikan luotettavuus nousee merkittävään asemaan. Pumppujen teknisen sopivuuden, kokoluokan ja ohjausautomatiikan valinta kuhunkin käyttökohteeseen on tärkeätä, jotta onnistutaan lopputuloksessa. Luotettava yhteistyökuppani onkin kultaa kalliimpi, jotta suunnittelu ja projekti onnistuu hyvin.

 

Pumppaamohuollot ja saneeraukset 24/7

Capse Oy on kokonaisvaltainen jätevesitekniikan palvelutalo. Pumppaamohuolto koostuu isosta ammattilaisten joukosta, jotka ovat erikoistuneet huoltoon, tarkastuksiin, korjauksiin, kunnossapitoon ja saneerauksiin. Vahvan osaamisen lisäksi pumppujen- ja komponenttien täydellinen varasto mahdollistaa toiminnan, johon asiakas voi luottaa 24/7. Päivystyspalveluiden käyttö ei edellytä erillistä huoltosopimusta.
Capse Oy:n jätevesitekniikan palvelukokonaisuuteen kuuluu lisäksi imuautopalvelut. Capsen imuautot hoitavat pumppaamojen, erotinkaivojen pesut ja tyhjentämiset sekä viemärien avaukset, huuhtelut ja kuvaukset.

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.