Kolmannen osapuolen arvioimaa toimintaa talotekniikan alueella

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on Tukesin nimeämä sähköturvallisuuslain mukainen pätevyydenarviointilaitos. Lakisääteisten pätevyystodistuksien arviointityön lisäksi valikoimassa on erilaisia vapaaehtoisia henkilöpätevyyksiä ja yritysten hyväksyntöjä erikoisosaamisen todentamiseen. Lisäksi SETI:llä on omat FINASin akkreditoimat sertifiointiohjelmansa turva- ja talotekniikkaurakoitsijoille.

Rakennuttajat edellyttävät urakoitsijalta luotettavuutta ja osaamista. Hankintalaki (1397/2016) antaa rakennuttajille entistä enemmän mahdollisuuksia tarjousten vertailuun. Hinnan lisäksi tulisi huomioida urakoitsijan osaaminen ja kokemus. SETIn sertifiointiohjelmia ja muita vapaaehtoisia pätevyystuotteita ovat kehittäneet ja ylläpitävät alan keskeiset rakennuttaja- ja urakointijärjestöt, jotka haluavat näin edistää laadukasta asennus- ja ylläpitotoimintaa.

Talotekniikka- ja turvaurakoitsijan sertifikaatit

Turvaurakoitsijoiden TU-sertifiointi aloitettiin 2007 ja se on saavuttanut vakiintuneen aseman toimialalla. TT-sertifikaatti on verrattain uusi tuote, joka on kehitetty 2013 lanseeratusta sähköurakoitsijasertifikaatista laajentamalla sitä talotekniikkaurakoitsijoille soveltuvaksi monitoimialaiseksi sertifikaatiksi. Se vastaa yhdellä tai useammalla talotekniikan toimialalla toimivan yrityksen tarpeisiin. Mahdollisia sertifioitavia toimialoja ovat LVI-, rakennusautomaatio-, sähkö- ja turvaurakointi.

Myönnetty sertifikaatti on osoitus tietyn tason ylittävästä toiminnasta, mutta samalla se on ensimmäinen askel jatkuvaan kehittymiseen. Sertifikaatin vaatima toiminnanohjauskäsikirja on tärkeä elementti toiminnan kehittämisessä. Silloin, kun koko yritys on sitoutunut toimimaan sen mukaisesti ja toimintaa seurataan tarkoituksenmukaisilla mittareilla, on laadukas toiminnan kehittäminen mahdollista.

Sertit linkedin e1646137389619

 

Kevään 2022 aikana SETI järjestää kuukauden välein keskiviikkoisin kello 10.00 alkaen maksuttomia Teams tietoiskuja sertifiointiohjelmistaan. Tietoiskut on suunnattu sertifioinnista kiinnostuneille yrityksille sekä näiden palveluja tilaaville tahoille. Ensimmäinen tietoisku järjestetään TT-sertifikaatista 9.3. Seuraavina on TU-sertifikaatti 13.4. ja TT-sertifikaatti uudestaan 11.5. Tietoiskuihin voi ilmoittautua suoraan Birgitta Pessille, birgitta.pessi@seti.fi, myös yksityisiä tilaisuuksia voi tiedustella Birgitalta.

Tietoiskuissa kerrotaan mitä hyötyä sertifioinnista on urakoitsijalle, mitä kaikkea sertifikaatin arvioinnissa otetaan huomioon ja mitä lisäarvoa työsuoritteen tilaaja saa käyttämällä sertifioitua yritystä. Tilaisuuksien loppuun on varattu aikaa kysymyksille.

Muut vapaaehtoiset pätevyystodistukset ja yritysten hyväksynnät

Sertifiointien lisäksi SETI myöntää erikoisosaamisen todentavia henkilöpätevyyksiä ja yritysten hyväksyntöjä mm. antenni-, tieto- ja optisiin liityntäverkkoihin, rakennusautomaatioon, sähkölaitteistojen lämpökuvauksiin ja kuntotutkimuksiin sekä käytönjohtojärjestelmän hyväksyntään.

SETI pallot e1646137469173

 

Teleurakointi

Alalla toimiminen edellyttää erikoistunutta ammattitaitoa ja erityisesti Traficomin määräys 65:n tuntemusta, sekä jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa erilaisten koulutusten kautta. Pätevyystodistuksen saaminen perustuu soveltuvan koulutuksen ja siihen liittyvän riittävän pitkän alan kohdennetun työkokemuksen osoittamiseen.

Sähkölaitteistojen kunnossapito

Sähkölaitteistojen lämpökuvauksilla ja kuntotutkimuksilla voidaan havaita vikatilanteita ja ennalta ehkäistä niistä johtuvia sähköpaloja tai muita toiminnan keskeytyksiä, mutta edellä mainitut tutkimukset vaativat myös erikoistunutta ammattitaitoa ja osaamista. Kameran käyttö voi olla yksinkertaista, mutta ilman sähkötekniikan ja lämpödynamiikan asiantuntemusta ja lämpökameran oikeaa käyttötekniikkaa otetuilla kuvilla ja niiden perusteella laadituilla raporteilla edellä mainittuja vikatilanteita ei aina osata tunnistaa. Lämpökuvaajan ja kuntotutkijan pätevyystodistuksen taustalla on aina todennettua osaamista ja teoreettista tietämystä, jota on varmennettu soveltuvilla kokeilla.

Käytönjohtojärjestelmän hyväksyntä on SETI:n uusin yrityksen hyväksyntä ja vastaa suoraan käytönjohtopalveluita ulkopuoliselta yritykseltä tilaavan tahon tarpeisiin. Hyväksytyltä yritykseltä edellytetään dokumentoitua järjestelmää siitä, miten käytönjohtopalveluita tarjotaan. Vuosiraporteilla kontrolloidaan, että toimintaan osallistuvat henkilöt ovat ajan tasalla vaatimuksista ja ylläpitävät ammattitaitoaan soveltuvilla koulutuksilla.

Lisätietoa eri pätevyystodistuksista ja yritysten hyväksynnöistä löytyy www.seti.fi -sivustolta. Sertifioidut ja yrityshyväksynnän omaavat yritykset löytyvät http://setipro.seti.fi/

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.