Kouvolan teatterin arkkitehtuurikutsukilpailun voitti kilpailuehdotus Kouvo

Kouvolan teatterin arkkitehtuurikutsukilpailun voittaja julkistettiin 8.1. Voiton vei kilpailuehdotus Kouvo. Tuomaristo katsoi voittaneen kilpailuehdotuksen eduiksi muun muassa sen toteutettavuuden, kehityskelpoisuuden ja toiminnallisuuden. Kouvo oli myös kuntalaisten suosikki ja sai eniten ääniä marraskuisessa yleisöäänestyksessä.

Kouvolan teatterin arkkitehtuurikutsukilpailun voittajaksi on valittu kilpailuehdotus Kouvo. Kilpailun tuomaristo katsoo voittaneen kilpailuehdotuksen eduiksi muun muassa sen toteutettavuuden ja kehityskelpoisuuden. Kouvo-kilpailuehdotus on arkkitehtitoimisto ARCO Architecture Company Oy:n käsialaa.

Kilpailuun osallistui Kouvon lisäksi neljä muuta kilpailuehdotusta (suluissa ehdotuksen laatineen arkkitehtitoimiston nimi): Draaman kaari (Arkkitehtuuritoimisto B&M), Juha (Arkkitehtitoimisto ALA), Playhouse (Arkkitehtityöhuone APRT Oy) ja Siimes (LPR-Arkkitehdit Oy).

– Teatteri on Kouvolalle tärkeä monella tapaa: kulttuuripalvelujen ja elämysten tuottajana, kaupunkilaisten kohtaamispaikkana sekä elinvoiman edistäjänä. Uusi teatteritalo on kulttuuriteko, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen entisestään. Olen iloinen siitä, että otamme tänään yhden merkittävän askeleen kohti uuden teatteritalon toteutumista, kaupunginjohtaja Marita Toikka totesi Kouvolan Teatterissa 8.1. pidetyssä julkistamistilaisuudessa.

Kilpailun tuomaristo toteaa yleisarvostelussaan kilpailun yleistason olleen korkea. Kilpailuehdotusten toteutettavuutta on arvioitu monipuolisesti muun muassa teatterin toiminnan, logistiikan, rakentamisen vaiheistuksen, väistötilojen, rakennushistoriallisten arvojen säilymisen sekä liikenne-, katu- ja aukioratkaisujen näkökulmasta.

– Huolimatta siitä, että suunnittelutyö oli vaativa, käyty kilpailu oli luonteeltaan kilpailu parhaasta kehityskelpoisesta kokonaiskonseptista. Varsinainen suunnittelutyö käynnistyy vasta kilpailun jälkeen hankesuunnitteluna, Kouvolan kaupungin toimitilajohtaja Katja Ahola kertoo.

Kilpailuehdotuksista teetettiin myös kustannusarviot. Kouvon katsottiin olevan jatkokehitettävissä kustannuksiltaan vaaditulle tasolle ehdotuksen ansioiden siitä oleellisesti kärsimättä.

Kouvo oli paitsi tuomariston, myös kouvolalaisten suosikki, ja sai 31 prosenttia 8.–22.11. järjestetyn arkkitehtuurikilpailun yleisöäänestyksen äänistä. Kaikkiaan yleisöäänestyksessä annettiin 1118 ääntä.

Kilpailuehdotuksia arvioitiin monipuolisin kriteerein
– Kouvon suunnitelma erittäin toimiva

Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: sopivuus ympäröivään kaupunkikuvaan, uuden ja vanhan rakentamisen onnistunut yhdistäminen sekä rakennussuojelu, teatteritoiminnan vaatimusten huomioiminen, arkkitehtuurin korkeatasoisuus, tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys, kestävyys, ympäristö- ja energiatehokkuus, teknistaloudellinen toteutettavuus, toimintojen sijoittuminen tontille ja ulkotilat, logistiikka- ja liikenneratkaisut sekä pysäköintiratkaisut.

Kilpailuehdotusten ehdotuskohtaisiin arvosteluihin voi tutustua kilpailun arvostelupöytäkirjasta.

Voittaneesta Kouvosta todetaan ehdotuskohtaisessa arvostelussa muun muassa seuraavaa (tekstit ovat tässä lyhennettyinä ja löytyvät kokonaisuudessaan arvostelupöytäkirjasta):

Kaupunkikuvalliset ratkaisut: Ehdotuksen strategiana on purkaa nykyinen teatteri, mutta rakentaa uusi teatteri samaan paikkaan noudattaen vanhoja periaatteita. Kuntotalo katujulkisivuineen on säilytetty ja rakennus muutettu sisältä teatterikäyttöön. Uusi kaupunkikuvallinen kokonaisuus on moderni, mutta kunnioittaa paikan alkuperäisiä oivalluksia ja henkeä.

Arkkitehtuuri: Ehdotus luo uutta vetovoimaista arkkitehtuuria, joka inspiroituu juurista. Kokonaissommitelma on alkuperäisen kaltainen, mutta yhdistää siihen uusia ja vanhoja osia. Uudelle teatterille muodostuu vahva oma Kouvolaan liittyvä identiteetti. Rakennus on kutsuva ja avoin, ja sisätilojen ja julkisivujen arkkitehtuuri nivoutuu yhteen kokonaisuudeksi. Kupari on sopiva materiaali pysyvälle julkiselle rakentamiselle.

Toiminta: Uusi iso sali on sijoitettu uudisrakennukseen, mikä on teatterin toiminnan kannalta hyvä periaate. Nykytilanteeseen verrattuna sali on käännetty – 1950-luvun alkuperäisten kilpailupiirustusten mukaisesti – 90 astetta. Osa katsomosta on sijoitettu kaarevalle parvelle. Uusi pieni sali on rakennettu Kuntotalon sisään.
Suunnitelma on teatterina erittäin toimiva ja näyttämöiden taka- ja sivutilat ovat ihanteelliset. Logistiikan ja huollon periaatteet ovat toimivia. Yleisötila on väljä, selkeä ja korkea. Lämpiöstä on hyvät näkymät eri ilmansuuntiin ja kohti kaupunkia. Ravintola aukeaa sisääntuloaukealle, voi toimia itsenäisesti ja sen terassi on hyvässä paikassa. Yleisötiloja voi hyödyntää tarjoilu-, näyttely- ja tapahtumakäyttöön.
Rakennusajan vaiheistus on suunniteltu niin, että teatterin toiminta voi jatkua keskeytyksettä.

Kestävä kehitys: Kuntotalo voidaan korjata uuteen käyttöön ja uusi teatteri on tilatehokas ja toimiva. Tämä maksimoi kokonaisuuden elinkaaren. Uudisrakennuksessa esitetään käytettäväksi pitkäikäisiä ja hiilijalanjäljeltään pieniä materiaaleja kuten massiivipuuta, kuparia ja tiiltä.

Rakennushistorialliset arvot: Uusi kaupunkikuvallinen kokonaisuus kunnioittaa nykyisten rakennusten rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja.

Kouvolan teatterin arkkitehtuurikutsukilpailu lyhyesti

  1. Kouvolan kaupungin tilapalvelut järjesti 19.6.–31.10.2023 arkkitehtuurikutsukilpailun Kouvolan teatterin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelusta.
  2. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.
  3. Kilpailuehdotusten arvostelun suoritti kilpailuohjelmassa määritettyjen kriteerien perusteella tuomaristo, johon kuuluivat kilpailun järjestäjän nimeäminä: Tiina Luhtaniemi, teatterinjohtaja, Kouvolan Teatteri, Riku Hämäläinen, käyttöpäällikkö, Kouvolan Teatteri, Pia Rajala, rakennuttajapäällikkö, Kouvolan kaupunki, Katja Ahola, toimitilajohtaja, Kouvolan kaupunki, Anne Kangasniemi-Kuikka, kaupunginarkkitehti, Kouvolan kaupunki, Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, Sanna Tähtinen, liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, Ronja Villikka, nuorisovaltuutettu. Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukainen ammattijäsen: Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA.
  4. Kilpailuehdotukset olivat yleisön nähtävillä ja äänestettävissä 8.–22.11. Tuomaristo huomioi yleisöäänet, mutta ne eivät vaikuttaneet arviointiin.
  5. Kaupunki tarjoaa kilpailun voittajalle neuvottelumenettelyn kautta mahdollisuuden investoinnin jatkosuunnitteluun.


Lue lisää: 
kouvola.fi/teatteritalo

Lisämateriaaleja: tutustu kilpailun arvostelupöytäkirjaan ja voittaneeseen kilpailuehdotukseen

 

Lisätietoja:

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka

puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi

teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi, Kouvolan Teatteri

puh. 040 213 8503, tiina.luhtaniemi@kouvolanteatteri.fi

toimitilajohtaja Katja Ahola, Kouvolan kaupunki

puh. 020 615 9013, katja.e.ahola@kouvola.fi

rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, Kouvolan kaupunki

puh. 020 615 1068, pia.rajala@kouvola.fi

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.