Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

black-and-white-fabric-sofa-2745093

Kuivaketju10 – uusi käytön ja ylläpidon riskilista

RALAn ylläpitämä Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kuivaketju10 -toimintamallissa on jo entuudestaan ollut hankkeen tilaamiseen, suunnitteluun, työmaatoteutukseen sekä käyttöönottoon liittyvät työkalut, mutta käytön ja ylläpidon osalta tarkastuslista on puuttunut. Rakennuksen käyttö ja ylläpito ovat olennainen osa rakennuksen elinkaaren hallintaa, ja keskeinen osa rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamista. Nyt Kuivaketju10-toimintamalliin on lisätty käytön ja ylläpidon tarkastuslista, jonka avulla rakennuksen omistaja voi osaltaan varmistautua, että rakennuksen kosteustekninen kunto ei vaarannu huolto- ja ylläpitotoimien laiminlyöntien johdosta. Suunnitelmallisella ylläpidolla varmistetaan rakennuksen pysyminen kuivana ja terveellisenä koko sen elinkaaren ajan.

Käytön ja ylläpidon riskilista jakaantuu 10 keskeiseen riskitekijään, jotka on määritelty erikseen pientaloille, asuinkerrostaloille sekä toimistorakennuksille. Tarkistuslistaa tarkennetaan ja täydennetään rakennuksen erityispiirteiden perusteella. Näin voidaan varmistua siitä, ettei laiminlyönnit hoito- ja ylläpitotoimissa aiheuta kosteusvaurioita. Keskeiset riskitekijät ovat:

1. Maanpinnan kallistus muuttuu ja kasvillisuus on liian lähellä rakennusta, joka häiritsee rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta, ja alapohjarakenteet kastuvat

2. Salaoja- ja sadevesijärjestelmät tukkeutuvat ja vesien esteetön kulku häiriintyy, jolloin rakenteisiin tulee kosteusrasitusta

3. Julkisivurakenne tai niiden saumaukset eivät riittävästi estä sadeveden tunkeutumista ulkoseinärakenteisiin vaan aiheuttavat vaikeasti havaittavia vesivahinkoja

4. Ikkunat ja ovet sekä niiden tiivistykset eivät estä sadeveden tunkeutumista rakenteisiin sekä rakennuksen lämpötekninen toiminta häiriintyy

5. Vesikatteessa on vuotoja tai katteen ylösnostot ja pellitykset eivät ole hyvin alustassaan kiinni

6. Vesikatteella ja sadevesikaivoissa on karikkeita, roskia tai sammalta, jotka estävät veden esteettömän poistumisen

7. Vesijohto- ja viemäriverkostoissa on vuotoja tai niiden toimintaa häiritseviä esteitä

8. Ilmanvaihtojärjestelmien toiminta on puutteellista eikä ilmanvaihto poista ylimääräistä kosteutta

9. Puutteellisesti hoidetut märkätilojen kalusteet ja varusteet aiheuttavat vesivahingon

10. Käyttäjien ja asukkaiden toiminta ja laitteet aiheuttavat äkillisen vesivahingon

Käytön aikana Kuivaketju10 -toimintamallin toteuttaminen pohjautuu kiinteistönpitokirjaan (huoltokirjaan), johon muodostetaan oma Kuivaketju10-osio. Kyseisen osion tekee kosteudenhallintakoordinaattori yhteistyössä suunnittelijoiden, urakoitsijan, tilaajan ja mahdollisen huoltoyhtiön kanssa hyödyntäen Kuivaketju10:n käyttövaiheen tarkistuslistaa.

Mikäli rakennus on saanut toteutuksen aikana Kuivaketju10-statuksen, niin sen säilyminen edellyttää sitä, että toimintamallin toteutuminen käytön aikana arvioidaan uudelleen säännöllisesti. Ensimmäisen kerran arviointi suoritetaan ennen takuuajan päättymistä noin kaksi vuotta käyttöönoton jälkeen ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kuivaketju10-statuksen uudelleenarviointi on vapaaehtoista. Vaikka Kuivaketju10-statuksen uudelleenarviointi on vapaaehtoista, voi rakennuksen omistaja sen avulla helposti osoittaa, että rakennusta on käytetty ja ylläpidetty oikein. Tärkeintä on, että rakennuksen ylläpidon avulla osaltaan varmistetaan rakennuksen terveellisenä pysyminen koko sen elinkaaren ajan.

Käytön ja ylläpidon riskilistan saa tilattua excel-taulukkona RALAn sivuilta.

Lisätietoja:

Heikki Ellonen, heikki.ellonen(a)rala.fi, 050 439 5128
Rune Paananen, rune.paananen(a)rala.fi, 050 522 6764


Ammattirakentaja_banneri_Vallox_140x250px

banner-option-1

ZARGES_banner140x250

Fineletric_banner_for_webportal_140x250px_0819_3ver

RPJM ammattina rakentaminen

Vallox_banneri_140x250px