Kvartsipölyn saa hallintaan – eGate-mittausjärjestelmä tukee työnantajien toimintaa

Vuosi sitten voimaan tullut asetus kvartsipölyn tiukentuneista raja-arvoista sysäsi rakennuspölymäärien mittauksen uudelle uralle rakennustyömailla. IoT-pohjainen eGate-olosuhdemittaus antaa työkalut rakennuspölyn reaaliaikaiseen seurantaan ja valvontaan. Alan ammattilaisten perustama pölytyöryhmä haluaa luoda yhteisen toimintamallin pölyjen ja olosuhteiden mittaukseen.

Asetukset ohjaavat rakentamisen turvallisuutta ja esimerkiksi asbestin terveyshaitat on tunnettu jo pitkään. Vuoden 2020 alussa voimaan tullut asetus (VNa 1267/2019) tiukensi monien terveydelle vaarallisten pölyjen raja-arvoja. Yksi keskeisimmistä on syöpää aiheuttava kvartsipöly, jolle arvioidaan altistuvan vuosittain noin 40 000 työntekijää Suomessa. Altistuminen on yleistä juuri rakennustyömaalla, koska kvartsipölyä on niin betonipölyssä, kiviaines- ja hiekkapölyssä kuin laasteissakin.

Jotta raja-arvoja voidaan noudattaa, tulee pölymääriä seurata. Helpoimmin se onnistuu olosuhdehallinnan mittausjärjestelmien avulla, jotka antavat reaaliajassa tietoa vallitsevasta tilanteesta. Pölyntorjuntaan on tarjolla palvelu- ja tuotekokonaisuuksia, joiden tärkeimpiä elementtejä ovat pöly- ja partikkelimäärien mittaukset sekä toimenpiteet, kuten osastoinnit, ali- ja ylipaineistukset sekä kohdepoisto- ja keskuspölynimurijärjestelmäratkaisut.

Pölytyötyhmä haluaa yhtenäistää toimintamalleja

Muun muassa rakennusliike Fira, suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowitse sekä rakennuskonevuokraamo Cramo olivat perustamassa uutta pölytyöryhmää alkuvuodesta. Työryhmän vetäjä, Sitowisen valvoja Jani Boström kertoo, että tavoitteena on luoda toimintamalli terveydelle vaarallisten pölyjen ja olosuhteiden mittaukseen ja hallintaan, jotta arvot voidaan todentaa asetuksen mukaisiksi.

Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkisen ja Cramon olosuhdehallinnan asiantuntija Mika Aallon mukaan pölyntorjuntaan on työmailla tartuttu vaihtelevasti. Jani Boström kokee, että alan ammattilaisten asenteet eroavat merkittävästi toisistaan. Osa toimijoista on hallinnut pölyntorjuntaa jo ennen asetusta, ja toiset eivät taas välitä koko asiasta. Hän korostaa, että pölynhallinta koskee koko alaa ja kaikkia osapuolia.

eGate mukana kehitystyössä

eGate Smart Building Innovationin toimitusjohtaja Jarkko Haukijärvi kertoo, että eGate-palvelua kehitetään yhdessä rakennusalan ammattilaisten kanssa. Näin mittauslaitteet ja -järjestelmät saadaan tarpeen mukaisiksi, ja kohteiden lakisääteiset mittaukset ja raportoinnit on helppo toteuttaa. Dokumentaation avulla voi myös jälkikäteen todentaa, että rakentamisen aikaiset olosuhteet ovat olleet määräysten mukaisia.

– IoT-pohjainen eGate-mittaus ja seuranta voidaan toteuttaa etänä reaaliajassa 24/7. Mittalaitteet on helppo asentaa työmaalle ja niitä voi siirrellä työvaiheiden edistyessä. eGate-mittauksen luvut näkyvät tietokoneen näytön lisäksi myös älypuhelimissa ja tableteissa. Tieto siirtyy langattomasti, ja lukemia voi seurata infonäytöiltä esimerkiksi työmaakokouksissa, Jarkko Haukijärvi kertoo.

Fira tarttui toimeen etunojassa

Firan Jari Pulkkinen toteaa, että heillä päätettiin jo vuosi sitten, että asiat hoidetaan heti kuntoon.

– Emme aloittaneet kuitenkaan nollasta. Meillä oli olemassa toimintamalli, jossa pölymääriä seurataan systemaattisesti. Uusi asetus kannusti kehittämään toimintaa, ja olemmekin teettäneet AMK-lopputyön, jossa seurasimme pölymääriä kaikissa neljässä liiketoiminta-alueemme kohteissa. Pilotoinnin yhtenä päämääränä oli selvittää, miten reaaliaikainen mittaus tukee seurantaa.

Pilotoinnissa pölymääriä mitattiin Cramon asentaman eGate-olosuhdemittausjärjestelmän avulla. eGate laskee suoraan kahdeksantuntisen päiväarvion keskiarvon.

– Oli yllättävää huomata, että alitimme raja-arvot ja altistumisajat nykyisillä toimenpiteillä. Parantamisen varaa kuitenkin on ja olemassa olevia toimenpiteitä tulee kehittää. Pitää kiinnittää huomio koko ketjuun eli turvallisuusasiakirjoihin ja riskien arviointiin, jotta tunnistamme ne työvaiheet, joissa poikkeamia voi tapahtua. Pölyntorjuntasuunnitelman rooli on keskeinen, koska siinä kuvataan, miten työvaiheet tulee toteuttaa, miten tuloksia seurataan ja tulkitaan sekä se, miten tilannetta valvotaan ja toimintaa johdetaan, Jari Pulkkinen miettii.

eGate-järjestelmän reaaliaikainen mittaus helpottaa työmaan olosuhteiden raportointia. Se myös nopeuttaa poikkeamiin reagointia. Pulkkinen kertoo, että eGate sopii hyvin esimerkiksi niihin prosesseihin, joissa tarvitaan siirreltävää mittauskalustoa.

Pölyntorjunta alkaa suunnittelusta

Pölynhallinta osana laajempaa olosuhdehallintaa on jo osa arkipäivää monilla työmailla. Cramon Mika Aalto kertoo onnistuneesta projektista Kuopiossa Länsi-Puijon koulun laajennustyömaalla, jossa lähtökohtana oli kiinnittää erityistä huomiota työvaiheiden turvallisuuteen ja ennaltaehkäistä työmaapölyn syntyminen. Cramo laati työmaalle kosteus- ja pölynhallintasuunnitelman.

Kokonaisuuteen kuului työmaan yleisilmanpuhdistus, osastointi ja tilojen alipaineistus, kohdepoistot eri työvaiheissa ja päivittäinen rakennussiivous. Suunnitelman mukaisesti tietyt työvaiheet tehtiin omissa tiloissaan ja tavarat säilytettiin pölyltä suojassa. Tilannetta seurattiin reaaliajassa eGate-mittausten avulla.

–  Länsi-Puijon koulun työmaa osoittaa, kuinka tärkeää hyvä suunnittelu on. Näin voidaan jo ennakkoon miettiä työvaiheet, tarvittava olosuhdehallinnan kalusto ja merkitä mittauspaikat valmiiksi piirustuksiin, Mika Aalto tähdentää.

 

Lisätietoja:

Jarkko Haukijärvi, eGate Smart Building Innovation Oy

p. 044 583 3410, jarkko.haukijarvi@e-gate.io

www.e-gate.io

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.