Lahdessa toteutetun energiaremonttihankkeen tulokset auttavat valmistautumaan energiatehokkuusdirektiiviin

Kuvat: Tommi Mattila

Seitsemästä Lahden Talojen remonttikohteesta syntyi malliesimerkkejä, joita hyödyntämällä voidaan tehdä tarkoituksenmukaisia energiaremontteja kaikkialla Suomessa. Tulevaisuudessa taloyhtiöiden on huomioitava suunnitelmissa myös EU:n energiatehokkuusdirektiivi.

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2023 uuden rakentamislain, johon sisältyy uusi velvoite ilmastoselvityksen laatimisesta. Jatkossa uuden tai laajamittaisesti korjattavan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki on raportoitava ilmastoselvityksellä. Laki tulee voimaan vuonna 2025.

Samaan aikaan käynnissä on myös EU-tasoisen energiatehokkuusdirektiivin valmistelu, jonka kolmikantaneuvotteluissa pyritään parhaillaan muodostamaan yhteinen näkemys tarpeellisista toimenpiteistä ja velvoitteista jäsenmaille.

– Rakennusalan vaikeudet vapauttavat tällä hetkellä osaavaa työvoimaa remontointiurakoihin, joten laskusuhdanne voi olla taloyhtiöille tilaisuus valmistautua energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin oikein valituilla energiaremonteilla, ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen Lahden kaupungilta kertoo.

Vaikka direktiivin sisältö ei ole vielä tarkentunut, on varmaa, että jatkossa tarvitaan yhä enemmän tutkittua tietoa energiaremonttien vaikutuksista päästösäästöihin. Juuri tällaista tietoa Canemure-hankkeen lahtelainen osaprojekti Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen on tuottanut.

Tulokset ovat nyt vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Ulkopuolinen energia-asiantuntija Ramboll on laskenut Lahdessa tehtyjen energiaremonttien kustannustehokkuuden ja päästösäästöt kaikista projektin kohteista.

Jotta projektin tulokset olisivat mahdollisimman laajalti käyttökelpoisia, valittiin hankkeeseen keskenään erilaisia kohteita, jotka edustavat tyypillistä suomalaista rakennuskantaa. Lahden Talot valikoitui hankekumppaniksi, sillä kaupungin vuokrataloissa dokumentoinnin mahdollistavat seurantajärjestelmät olivat jo valmiina, toisin kuin monissa yksityisissä kohteissa.

3 kuva tommimattila
Lahden Talojen hankintajohtaja Matti Koskinen opastaa Lahden kaupungin ympäristökoordinaattori Jenni Rahkosta testaamaan hankkeessa innovoidun palautejärjestelmän demoa.

Kustannuspaineissa oikean valinnan merkitys korostuu

Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen toiminnanjohtaja Hanna Koskela edustaa työnsä puolesta yksityisten henkilöiden – usein myös sijoittajien – omistamaa taloyhtiömaailmaa, jossa investoinnit ovat juuri nyt tiukassa. Asunto-osakeyhtiöiden konkurssejakin on tänä vuonna jo nähty, vaikka normaalisuhdanteissa sellaiset ovat harvinaisia.

– On tärkeää saada tutkittua tietoa taloudellisesti järkevän päätöksenteon tueksi ratkaisuista, joita on testattu vastaavanlaisissa kiinteistöissä. Kaikki ratkaisut eivät sovi sellaisenaan kaikkialle. Tämän projektin tulokset auttavat taloyhtiöitä tekemään kustannuspaineissa viisaita valintoja, Koskela toteaa.

Kustannuspaineiden keskellä taloyhtiöille on hyvä uutinen se, että tiettyjä energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä voidaan tehdä hyvin pienin investoinnein. Esimerkiksi 26 huoneiston asuinkerrostalon vedensäästöratkaisut kustansivat asennuksineen alle 1500 euroa.

Hieman isompaa investointia hankkeessa edusti vuonna 1951 rakennettuun asuinkerrostaloon asennettu nykyaikainen leanheat-lämmityksen säätöjärjestelmä. Sen ohjaus tapahtuu reaaliaikaisesti etäyhteydellä. Järjestelmä hyödyntää automaattisesti sääennustetta.

– Tällaisen energiaremontin urakka- ja laitekustannukset olivat noin 7200 euroa. Laskennallinen takaisinmaksuaika on alle kolme vuotta ja päästövähennysarvio vuodessa 9,1 hiilidioksiditonnia, havainnollistaa ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen Lahden kaupungilta.

Energiatehokkuusdirektiivin uudistus kuuluu 55-valmiuspakettiin, jonka tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia ennen vuotta 2030. Euroopan unionin alueella rakennusten osuus koko energian kulutuksesta on noin 40 prosenttia.

4 kuva tommimattila
Lahden Talojen järjestelmä analysoi ja raportoi lämmönjakohuoneessa talotekniikasta saatavaa dataa ympäri vuorokauden. Vikojen nopean havainnoinnin myötä asumisviihtyvyys ja energiataloudellisuus ovat parantuneet.

Median edustaja – haluatko tutustua tarkemmin kohteisiin?

Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projektin asiantuntija lähtee mielellään esittelemään Takojantien tai Lehtiojantien kohdetta Lahdessa. Näissä tekniikka on parhaiten nähtävillä. Yhteydenotot Jenni Rahkoseen (044 482 6646).

Kohteet ja niissä tehdyt toimenpiteet:

  • Takojantie 2-4, Nastola (18 asunnon rivitaloyhtiö): ilmavesilämpöpumpun asentaminen öljykattilan rinnalle > lataa kohderaportti
  • Soratie 5, Nastola (26 asunnon kerrostaloyhtiö): vedensäästöratkaisuna käyttövesijärjestelmän analysointi ja uusitut vesikalusteet > lataa kohderaportti
  • Soratie 7, Nastola (17 asunnon kerrostaloyhtiö): ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen ja ohjauksen parantaminen > lataa kohderaportti
  • Hollolankatu 3, Lahti (47 asunnon kerrostaloyhtiö): leanheat-lämmityksen säätöjärjestelmä > lataa kohderaportti
  • Lehtiojantien palvelutalo, Lahti (190 huoneistoa): jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä ja uudet maalämpöpumput > lataa kohderaportti
  • Borupinraitin opiskelijoille suunnattu vuokratalo, Lahti (94 huoneistoa): älykäs lämmityksen säätöjärjestelmä sekä innovatiivisena hankintana kilpailutettu mobiilikäyttöjärjestelmä asukaskohtaiseen palautteeseen > lataa kohderaportti
  • Alokkaankatu 2 / Kuriirinkatu 1, Lahti (22 asunnon rivitaloyhtiö): huonekohtainen lämmityksen säätöjärjestelmä > lataa kohderaportti

Lahdessa toteutettu Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projekti on osa laajempaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta (Canemure). Osahanke tukee Lahden kaupungin pyrkimystä hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä sekä Lahden Talojen ympäristötavoitteita. Valtakunnallinen Canemure-hanke kestää 2018–2024 ja sen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus (Syke). Canemure-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä.  

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.