Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

asunto-oy-oulun-timantti

Oulun kaupungin keskustan korkeusrajoitus ei estä täydennysrakentamista

Kaleva kirjoittaa 12.9.2019 pääkirjoituksessaan Oulun keskustan elinvoimaisuuden noston vaativan asukasluvun kasvua ja korkeaa rakentamista. Korkealle rakentamiselle on kuitenkin asetettu useita vaatimuksia ja laatuperiaatteita.

Laatuperiaatteita koskevan esityksen mukaan (Kaleva 10.9.2019) Ouluun tulevien korkeiden rakennusten tulisi esimerkiksi olla aina Tuomiokirkon tornia matalampia. Ennen kaikkea Tuomiokirkon ympäristö ja torinranta on vastakin syytä säilyttää siluetiltaan nykyisenlaisena.

Kovin matalia rakennuksia ei kuitenkaan keskustaan voida rakentaa, koska tällöin rakentamisen kustannukset nousevat liian korkeaksi.

”Oulussa kaupunkitontit ovat kalliita. Asuntojen myyntihinnat nousevat liian korkeaksi, jos korkeutta rajoitetaan liikaa”, kertoo Siklatilojen työpäällikkö Jari Mäki-Penttilä.

Rakennusliikkeiden näkökulmasta Oulun kaupungin linjaus ei kuitenkaan aiheuta mainittavaa haittaa täydennysrakentamisen hankkeille, sillä esimerkiksi aivan tuomiokirkon tuntumaan, Isokadun ja Heikinkadun kulmaukseen, on rakenteilla Siklatilat Oy:n 7-kerroksinen kerrostalo, Asunto Oy Oulun Timantti. Se kohoaa 24 metrin korkeuteen, mikä jää alle puoleen Oulun tuomiokirkon korkeudesta, 56,5 metristä. Uusi rakennus korvaa aiemman, 60-70-luvun vaihteessa rakennetun kolmekerroksisen kerrostalon.

”Nykytrendinä on tehdä todella korkeita rakennuksia. Rakennusliikkeille jää kuitenkin mahdollisuus toteuttaa kaikkia osapuolia hyödyttävää rakentamista Oulun kaupungin rajoituksesta huolimatta”, toteaa Siklatilojen asuntotuotannon liiketoimintajohtaja Hannu Ala-Pässäri.

56,5 metrin korkuinen rakennus voisi pitää teoriassa sisällään jopa 18 kerrosta, joten siinä mielessä 7-kerroksisessa Oulun Timantissakin olisi ollut korkeusrajoituksen puitteissa varaa rakentaa vielä vaikkapa 10 kerrosta lisää.

Tässä tapauksessa rajoite rakennuksen korkeudelle oli tuomiokirkon sijaan pikemminkin muut ympäröivät rakennukset, joiden arkkitehtuuri tuli suunnittelussa ottaa myös huomioon. 7-kerroksisen kerrostalon kaksi ylintä kerrosta on vedetty sisään, jotta se sointuisi yhteen ympärillä olevien viisikerroksisten rakennusten kanssa.

”Korkea rakentaminen kehittää kaupunkikuvaa positiivisempaan suuntaan, kun se on yhdenmukaista ja vanhaa kunnioittavaa. Tällöin se myös nostaa keskusta-alueen houkuttelevuutta. Keskusta-aluetta pitää ajatella kokonaisuutena, siitä ei saa tulla sekametelisoppa. Täytyy kunnioittaa ympäröivää arkkitehtuuria”, Ala-Pässäri kertoo.

Rakennusliikkeiden näkökulmasta Oulun keskustassa voidaan siis edelleen rajoituksesta huolimatta harjoittaa kannattavaa täydennysrakentamista Oulun tuomiokirkko ja keskustan muu olemassa oleva arkkitehtuuri huomioon ottaen.


renovari_banneri

RPJM ammattina rakentaminen

SFS_Suomi_Inventing

Enervent_banner_140x250px_general_fi

KauppaOy_banneri

STARK_ammattirakentajalehti_140x250px_2