Puukerrostaloja ajan hengessä

Puurakentamisella on nyt tilausta enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi teollisesti valmistetut puukerrostalot vastaavat hyvin ilmastonmuutoksen haasteisiin, asukkaiden toiveisiin ja yhteiskunnan tavoitteisiin. Pitkälle jalostettu puu on Suomen luonnollisin ja ekologisesti kestävin rakennusmateriaali.

Massiivipuuelementeistä yli 700 kerrostaloasuntoa rakentanut JVR-Rakenne Oy on vajaassa vuosikymmenessä raivannut tiensä  puurakentajien eturiviin. Hiottu suunnittelu ja jatkuva tuotekehitys yhdistyneenä laatuun, turvallisuuteen, ammattitaitoon ja ympäristöarvoihin ovat yhtiön menestystekijöitä.

”Kiistattomia vahvuuksiamme ovat teollisesta esivalmistuksesta syntyvät kustannussäästöt, katkeamaton kuivaketju
tehtaalta työmaalle ja ammattitaitoisen paikallisen työvoiman tuoma laatu. Parhaimmillaan puolta lyhempi työmaa-aika perinteisiin kerrostalorakentajiin verrattuna poikii nipun lisäetuja. Kaikki aikasidonnaiset kulut putoavat parhaimmillaan kymmeniä prosentteja. Työnjohto ja valvonta pysyvät koko ajan tilanteen tasalla”, JVR-Rakenne Oy:n HR- ja markkinointijohtaja Janne Äijänen linjaa.

Puurakentamiselle julkista tukea

Hiiltä tehokkaasti sitova puurakentaminen nähdään nyt ympäristötekona ja isona ekologisena askeleena kohti vuoden 2035 tavoitteena olevaa hiilineutraalia Suomea. Helsinki, Jyväskylä ja monet muut kaupungit ovat jo ottaneet strategisessa suunnittelussaan puurakentamisen lisäämisen keskeiseksi tavoitteekseen. Puhutaan yhä enemmän puun käytöstä koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten ja julkisyhteisöjen rakennussuunnittelussa unohtamatta yksityisiäkään rakennuttajia.

Kaavamonopolinsa turvin kunnat voivat ohjata ja velvoittaa lisäämään puun käyttöä rakennushankkeissaan. Näin on jo syntynyt kokonaisia puukerrostalokortteleita ja kaupunginosia esimerkiksi Jyväskylään. Asemakaavasuunnittelija Mauri Hähkiänniemi kertoo, että Jyväskylässä on jo lähtökohtaisesti kaavoitettu alueita puurakenteiseksi. Tähänastiset kokemukset valmiista puukerrostaloista ovat hänen mukaansa olleet yksinomaan myönteisiä.

”Puukerrostalot mielletään ekologisiksi, terveellisiksi ja luonnonmukaisiksi. Niissä asukkaat viihtyvät ja kokevat olevansa mukana ajan hengessä. Meillä puurakentaminen on osa kaupunkistrategiaa. Jyväskylään on valmistunut kokonainen umpikorttelikin puukerrostaloista”, Hähkiänniemi kertoo.

JVR-Rakenne sai vuonna 2015 arkkitehtuurin Finlandia-. palkinnon Jyväskylään rakentamastaan Puukuokka 1 -nimisestä puukerrostalosta. Se toi myönteistä julkisuutta rakentajayhtiölle ja puurakentamiselle. Hyvä maine ja julkisuus poikivat lisää puukerrostaloja ja talohankkeita. Rakentamista ohjaava ympäristöministeriö myöntää avustuksia ja ohjaa puurakentamista monin tavoin. Ministeriö satsaa myös kuntien ja valtion henkilöstön koulutukseen ja uuden tiedon saantiin puurakentamiseen liittyen.

Suomessa kotimainen puu ja sen hiiltä sitovat ominaisuudet nähdään isona askeleena kohti hiilineutraalia rakentamista. Puurakennus sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan metsästä rakennuksen purkuun asti.
Valtiovallan isona tavoitteena on nostaa vuosittain rakennettavien puukerrostalohuoneistojen osuus lähivuosina nykyisestä noin seitsemästä prosentista reiluun 40 prosenttiin. Hyvin hiilidioksidia sitova puurakentaminen on ympäristöministeriön ehdottomia painopistealueita lähivuosina ja vuosikymmeninä. Ministeriö ohjeistaa kuntia puunkäyttöön uudisrakentamisessa. Ohjenuorana ovat sekä ekologiset että kaupunkikuvalliset näkökohdat. Yhteenvetona voi sanoa, että puuta pitkin pääsee lähimmäksi vuoden 2035  tavoitetta, hiilineutraalia Suomea.

Teollinen esivalmistus Kauhajoella

JVR-Rakenteen kulmakivi on Kauhajoen uudella tehtaalla tapahtuva puukerrostalojen teollinen esivalmistus. Työskentely ajanmukaisissa tehdasolosuhteissa tutussa työporukassa on toiminnan syvää ydintä.

”Kauhajoen tehtaalla voidaan työskennellä turvallisesti vakio- olosuhteissa joka säällä enimmäkseen paikallisten työkavereiden kanssa. Asuntomoduulit tehdään tehtaalla jo pitkälle valmiiksi yhä enemmän standardisoidusti. Seinä- ja lattialaatoituksetkin tehdään jo tehtaalla valmiiksi. Työpäivätkin saadaan pääsääntöisesti pidettyä vakiona, mikä edesauttaa työturvallisuutta ja työssä viihtymistä. Kun kiire, ylityöt ja tarpeeton ryntäily jäävät pois, pysyy laatu kirkkaana toiminnan keskiössä”, Äijänen selvittää.

Äijänen kertoo, että tehtaalla on tällä hetkellä 40 työntekijää, joista valtaosa on paikallisia ammattimiehiä. Nuoret vastavalmistuneet ammattilaiset ja pitkään alalla työskennelleet konkarit täydentävät toisiaan ja muodostavat osaavan ja innovatiivisen tiimin. JVR-yhtiöissä luotetaan enemmän orgaaniseen kasvuun kuin reissumiesten haalimiseen, vaikka kasvunäkymät vahvistuvat koko ajan. Kasvustrategiassa fokus on yksinomaan puukerrostalojen rakentamisessa Suomessa.

Massiivipuu palannut juurilleen

Suomessa on aina osattu rakentaa puusta. Puu on oma ja luontainen rakennusmateriaalimme. Uudet tekniset ratkaisut ovat nyt mahdollistaneet massiivipuun paluun rakennusmarkkinoille, josta puukerrostalot on hyvä esimerkki.
JVR:n kehittämässä menetelmässä massiivipuuelementit muodostuvat ristiinliimatuista laudoista (CLT). Näin saadaan paloa hyvin kestävä, luja ja taipumaton massiivipuinen rakennuslevy.

JVR:n ratkaisussa siirretään perinteisen rakennustaidon pitkät perinteet kerrostalorakentamiseen, missä ne vastaavat nykyaikaisia rakentamisen laatustandardeja. On syytä mainita, että paloturvallisuus puukerrostaloissa vaatii aina sprinklerijärjestelmän. Massiivipuurakentamisessa käytetään puuta huomattavasti enemmän kuin perinteisissä rakentamisessa. Esimerkiksi rakenne ja seinäelementit ovat kokonaan puuta. Runsas puunkäyttö sitoo tehokkaasti hiiltä.

KALON AUKIO hr 1

Pohjana tarkka suunnittelu

Jokainen puukerrostalokohde suunnitellaan kaavoitetulle alueelle yksilöllisesti. JVR-Rakenteen HR- ja markkinointijohtaja Janne Äijänen ja JVR Plus Oy:n toimitusjohtaja Antti Erola korostavat suunnittelutiimin tärkeää osuutta. Rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu ja kaikki muu kohteen ominaispiirteet huomioonottava suunnittelu vie aikaa ja sitoo alkuvaiheessa ison joukon asiantuntijoita SAFA-arkkitehdeistä alkaen.

Omat asentajat hoitavat aina rakennusten pystyttämisen alusta loppuun.  Pystytysporukka pysyy pääsääntöisesti vakiona kohteesta riippumatta.  Näin toimimalla yksi mestari ehtii hoitaa kaksi hanketta yhtä aikaa.
Korkein JVR:n rakentama puukerrostalo on 13-kerroksinen, mikä on samalla maailman korkein puukerrostalo.
Tulevaisuuden visiossa kiteytyy voimakas kasvu ja hyvä työllisyys. Lisäväkeä rekrytoidaan parhaillaan. Viime vuoden liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle on budjetoitu 20 miljoonaa ja vuoden perästä on asetettu tavoitteeksi 40 miljoonan euron liikevaihto.

Kunnissa on oltu aktiivisia ja kysytty puukerrostalojen rakentamisesta. Tuote taipuu kaavoittajien toiveisiin suunnittelupöydällä, mikä on omiaan tasoittamaan tietä eteenpäin. Jos JVR: n edustajilta kysytään, on vastaus selvä: puukerrostalojen vuosikymmenen alkutahdit on jo soitettu.

 

 

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.