Rakennusala kehittyy nopeasti ja laatuvaatimukset kasvavat – Nyt resursseja olosuhdehallintaan

Rakennusala kehittyy nopeasti ja laatuvaatimukset kasvavat. Virheisiin ei ole varaa. Olosuhteiden hallinta ja laadunvarmistus edellyttää asiantuntijuutta. Uusi olosuhdehallintaan ja laadunvarmistukseen perehtyvä asiantuntijakoulutus käynnistyy keväällä TTS Työtehoseurassa.

Talonrakennusala kehittyy ja laatuvaatimukset kasvavat. Ulkovaipan kerrokselliset rakenteet ovat haastavia sekä suunnittelun että toteutuksen kannalta. Pienetkin virheet asennustöissä voivat johtaa hankaliin ongelmiin ja kalliisiin korjaustoimenpiteisiin.

Myös rakennustyömaan olosuhteet (kosteus, lämpötila, epäpuhtaudet) tulee ottaa tarkkaan hallintaan hankkeen aikana. Sateet ja kylmyys ovat olennainen osa Suomalaista ilmastoa, ja niiden aiheuttamiin ongelmiin tulee osata varautua ennakoivasti.

Olosuhteiden hallinta ja laadunvarmistus ovat asiantuntijatehtäviä; tilaajan on syytä varmistaa, että näitä töitä tekevien henkilöiden pätevyydet ovat voimassa.

Digitaalista olosuhteiden ja rakenteiden ominaisuuksien mittaamista

Talonrakennustyömaan olosuhteita ja rakenteiden ominaisuuksia voidaan tutkia ja mitata monipuolisesti hankkeen aikana. Asiantuntijakouluttaja Petri Koivunen TTS Työtehoseuralta kertoo, että mittausmenetelmät ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti, ja digitaalisuus on tullut mukaan jäädäkseen. Esimerkiksi rakenteiden kuivumista voidaan seurata reaaliajassa vaikkapa mobiililaitteen näytöltä. Betonirakenteisiin valuvaiheessa upotetut anturit välittävät jatkuvasti dataa pilvipalveluun, josta tarvitsijat saavat tiedon tilanteesta. Anturit jatkavat toimintaansa myös rakennuksen käyttövaiheessa, jolloin kiinteistön huollosta ja ylläpidosta vastaava taho saa tiedon vaikkapa kosteusvauriosta heti sen syntymishetkellä.

Rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet ovat jatkuvassa muutoksessa, ja uusia rakennustuotteita ja materiaaleja tulee markkinoille jatkuvasti. Myös rakenteilta vaadittavien ominaisuuksien (U-arvo, tiiviys ym.) vaatimustaso kasvaa. Näiden seikkojen takia korostuu myös työvirheiden merkitys; pienet huolimattomuudet asennustöissä tai töiden valvonnassa voivat aiheuttaa suhteettoman suuria ongelmia rakenteille ja vaikkapa rakennuksen sisäilmastolle.

”Pienet huolimattomuudet asennustöissä tai töiden valvonnassa voivat aiheuttaa suhteettoman suuria ongelmia rakenteille ja vaikkapa rakennuksen sisäilmastolle.

TTS Työtehoseura kehitti rakennusalan AMK-tutkinnon suorittaneille ja rakennusalan työkokemusta omaaville henkilöille olosuhdehallintaan ja laadun varmistukseen asiantuntijakoulutuksen, joka sisältää useita rakennustyömaan laadunvalvontaan liittyviä henkilöpätevyyksiä kuten märkätilatöiden valvoja, rakenteiden kosteuden mittaaja, rakennusten tiiviyden mittaaja sekä merkkiainekoetutkija. Koulutuksen aikana asioihin perehdytään syvällisesti teoriassa sekä käytännön harjoitusten avulla. Mittaus- ja laadunvalvontaharjoituksia järjestetään laboratoriotiloissa, jotka vastaavat käytännössä mahdollisimman hyvin todellisia rakenteita ja olosuhteita. Tavoitteena on, että keskittymällä olosuhdehallintaan ja laadun varmistukseen rakennettaessa sekä kiinteistöjä hoidettaessa, varmistetaan mahdollisimman kustannustehokas rakentaminen ja rakennusten pitkä elinkaari, kertoo rakennusalan asiantuntijakoulutusten koulutuspäällikkö Mikko Myller.

Päteviä ja osaavia laadunhallinnan toteuttajia ei ole koskaan liikaa. Monipuolinen laadunvarmistuskoulutus on rakennusalalla toimivalle asiantuntijalle erinomainen osaamisen kehittymisen menetelmä.

Lisätietoja: Mikko Myller, koulutuspäällikkö, 050 3425 570, [email protected]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.