Rakennusalalla toimintaympäristön murros kasvattaa tarvetta osaamisen päivittämiseen

Vähähiilinen rakentaminen ja kiertotalouden ratkaisut ovat esimerkkejä asioista, jotka vaativat rakentajilta uudenlaista osaamista ja täydennyskoulutusta. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ennakoi muuttuvia tiedontarpeita ja on seuraavaksi käynnistämässä hankkeita, joilla tuetaan alan ammattilaisia EU-taksonomian ja tulevan rakentamislain vaatimusten jalkauttamisessa.

Rakennusteollisuus RT:n oma ammatillinen oppilaitos RATEKO on kehittänyt yhdessä RT:n jäsenyritysten ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa viime vuosina useita uusia koulutussisältöjä alan ammattilaisten tarpeisiin. Nyt alkamassa on hanke taksonomian, eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän käytäntöön viemiseksi.

Taksonomia on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea EU:n ilmasto- ja energiatavoitteita ohjaamalla rahoitusta ympäristön kannalta kestäville toimille. Taksonomiaan liittyvät ensimmäiset raportointivelvollisuudet alkoivat vuoden 2022 alusta lähtien. Tulevina vuosina taksonomiaa koskeva EU-lainsäädäntö laajenee ja tarkentuu. Sen seurauksena taksonomianmukaisuuden raportointivelvollisuus tulee kattamaan suoraan myös pienemmät yritykset.

Rakennusteollisuus RT on osallistunut rakennusyritysten eurooppalaisen kattojärjestön FIEC:in ja EU komission asettaman yhteistyöelimen jäsenyyden kautta EU:n taksonomialainsäädännön kehittämiseen. RATEKOn hankkeessa kanavoidaan taksonomiasta kertynyttä RT:n ja muiden asiantuntijoiden osaamista laaja-alaisesti suomalaisen rakennusalan käyttöön. Sillä parannetaan yritysten valmiuksia taksonomialainsäädännön noudattamiseen yhdenmukaisesti ja tehokkaasti.

Toinen ajankohtainen hanke liittyy tulevaan rakentamislakiin, joka on näillä näkymin tulossa voimaan vuoden 2024 alussa. Kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille tämä tarkoittaa uudentyyppistä rakentamisen sääntelyä, jolla pyritään muun muassa rakennetun ympäristön päästöjen ja luontovaikutusten vähentämiseen. RATEKO on kokoamassa oppimis- ja koulutuspaketin, joka kerää yhteen RT:n ja eri kumppanitahojen tietämystä ja ohjeistusta lakikokonaisuuden merkityksestä ja soveltamisesta.

Rakennusalan ainoa oma oppilaitos toiminut jo kuusi vuosikymmentä

”Rakennusalalle tulevien ja alalla työskentelevien osaamisen monipuoliselle kehittämiselle on kasvava tarve, sillä toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Jatkuva vuoropuhelu työelämän edustajien kanssa pitää meidät ajan hermolla rakennusalan osaamistarpeista”, kertoo rehtori Heidi Husari RATEKOsta, jonka perustamisesta on tänä vuonna kulunut 60 vuotta.

RATEKO järjestää rakennusalan ammattilaisille tutkintoja, täydennys- ja päivityskoulutuksia, kehittää alan koulutusta sekä tuottaa oppimateriaaleja ja sähköisiä opetussisältöjä. RATEKOlla on myös vastikään sertifioitu johtamisjärjestelmä ja ISO 9001 -sertifikaatti.

Nykyään osa ammattiosaamisen hankkimisesta ja päivittämisestä tapahtuu verkossa. RATEKO tuottaa verkko-oppimisratkaisuja muun muassa työturvallisuuden sekä kosteudenhallintaosaamisen parantamiseksi työmailla. Viimeksi on toteutettu kiertotalouteen keskittyvä Rakentaminen ja kiertotalous RAKI -koulutus. Koulutuksissa on huomioitu myös rakennusalan monikielinen työvoima, ja ne ovat saatavilla useilla eri kielillä.

”RATEKOn perustamisvuonna 1962 elettiin kiihtyvän rakentamisen aikaa. Rakentaminen teollistui ja tarve alalla työskentelevien osaamisen monipuolisemmalle kehittämiselle kasvoi. Tarvelähtöinen, rakennusalan muutoksia ennakoiva ja niihin nopeasti reagoiva koulutus on ollut oppilaitoksen toiminnan punainen lanka siitä lähtien ja varmasti on sitä myös tästä eteenpäin”, toteaa RATEKOn johtokunnan puheenjohtaja, NCC:n kehitysjohtaja Pekka Kiuru.

Lisätietoja

Heidi Husari, rehtori, puh. 040 831 2829
Anni Autere-Kesti, apulaisrehtori, puh. 044 277 7140
Sähköpostit etunimi.sukunimi@rateko.fi

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.