Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

55aaa563-2b09-4c80-9789-8e206000d570

Rakennustyömailla todettu useita tautirypäitä Suomessa – koronaepidemian torjuntaa tehostettava työmailla

Suomessa rakennustyömailla on todettu useita tautirypäitä. Koska rakennustyömailla työskentelee monista maista lähtöisin olevia työntekijöitä, jotka usein majoittuvat ahtaasti ja liikkuvat työmaalta toiselle, on koronaepidemian torjuntaan kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tartuntojen torjunta rakennustyömailla tapahtuu samalla tavalla kuin muuallakin yhteiskunnassa. Lähtökohtana on, että sairaana ei saa tulla työpaikalle. Työnantajan on syytä päivittää työmaan vaarojen selvitys ja riskien arviointi koronatilanne huomioiden sekä ohjeistaa työntekijöitä.

Lähikontaktien minimoiminen, käsihygienia, työvälineiden ja sosiaalitilojen puhdistus, työmaan siisteys ja riskiarvioon perustuva henkilökohtaisen suojainten käyttö sekä mahdollisen yhteismajoituksen siisteys ja hygieniajärjestelyt torjuvat taudin leviämistä.

Omaehtoisessa karanteenissa minimoitava lähikontaktit

Omaehtoista karanteenia on syytä noudattaa, mikäli työntekijä tulee Suomeen ulkomailta. Vain Baltian maista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista saapuville ei suositeta karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa rajoitetaan tarpeettomia lähikontakteja 14 vuorokauden ajan. Vain työpaikan ja asuinpaikan välillä liikkuminen ja muu välttämätön liikkuminen on sallittu.

Työnteko ja muut työhön liittyvät asiat on järjestettävä niin, että omaehtoista karanteenia on mahdollista noudattaa. Omaehtoinen karanteeni koskee myös rakennustyömaan ulkopuolista toimintaa, esimerkiksi majoitustiloja ja vapaa-aikaa.

Jos tartuntoja todetaan, karanteenimääräyksen noudattaminen on välttämätöntä

Koronatestiin tulee mennä hyvin matalalla kynnyksellä. Jos työmaalla todetaan koronatartuntoja, voidaan tartuntaketjuja katkaisemalla suojata työkavereita, kun sairastuneen kontaktit kartoitetaan ja taudille altistuneet määrätään karanteeniin.

Jotta tauti ei leviä, karanteenimääräysten noudattaminen on välttämätöntä. Karanteeniin määrätty voi saada ansionmenetyksen korvaavaa tartuntatautipäivärahaa.

Tartuntojen torjunnasta huolehdittava myös majoituksessa

Myös majoituksessa on varmistettava, että ihmiset voivat pitää turvallisista etäisyyttä toisiinsa sekä huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta. Käsipyyhkeinä on paras käyttää kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä. Mikäli käytetään kankaisia pyyhkeitä, niiden on oltava henkilökohtaisia ja ne pitää vaihtaa useamman kerran viikossa.

Yhteiskäytössä olevien tilojen kaikki pinnat, joita kosketaan käsin, kuten kädensijat, ovien kahvat, ovenpielet ja hanat, on syytä pyyhkiä päivittäin. Karanteeniin asetetuille on varattava erillinen huonetila.

Torjuntaohjeita noudattamalla ehkäistään ja rajoitetaan viruksen leviämistä

Koronavirusepidemian torjuntaan rakennustyömailla on olemassa eri toimijoiden laatimia ohjeita. Keskeistä on, että kaikki työntekijät ja yritykset, mukaan lukien erilaiset alihankkijat, saavat ohjeet ja osaavat soveltaa niitä käytännössä. Ohjeiden laatimisessa voi käyttää apuna työterveyshuollon asiantuntemusta. Työntekijöiden perehdytykseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Lisätietoja

Hannu Kiviranta
tutkimusprofessori
THL
p. 0295246361
etunimi.sukunimi@thl.fi

Martti Humppila
johtava asiantuntija
Työterveyslaitos
p. 050 5337583
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn
Työterveyslaitos

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työsuojelusta
Työsuojelu.fi

Matkustaminen ja koronaviruspandemia
THL

Matkustajaohjeet eri kielillä
THL

Ohje koronaviruksen torjunnasta rakennustyömailla
Rakennusteollisuus

STM ja YM: Ohjeet asuinrakennusten korjaushankkeisiin koronavirusepidemian aikana
STM


sryg

RPJM ammattina rakentaminen

Virel_Yhtiot

ZARGES_banner140x250

Rakentaja_kymppi (1)

Ammattirakentaja_banneri_2020_140x250px_v4