RAKLIn ja Kiinteistöliiton selvitys: Kaavavaatimukset vaikuttavat merkittävästi asuntorakentamisen hintaan

RAKLIn ja Kiinteistöliiton toteuttaman selvityksen mukaan kaavavaatimusten yhteisvaikutuksella on merkittävä asuntorakentamisen hintaan vaikuttava tekijä. Suurin kustannuksia lisäävä tekijä on autopaikkavaatimus. Myös yhteis- ja liiketiloilla sekä pyöräpaikkavaatimuksilla voi olla huomattava kustannusvaikutus. Selvityksessä kustannusvaikutukset on laskettu käyttäen neljää kaavaesimerkkiä, joista kolme sijaitsee Helsingissä ja yksi Turussa.

RAKLIn ja Kiinteistöliiton selvitys kaavamääräysten kustannusvaikutuksista osoittaa, että määräysten kokonaisuudella on merkittävä kustannusvaikutus rakentamiskustannuksiin, ja näin ollen myös asumisen hintaan.

Rakentamisen kokonaiskustannuksista kaavamääräysten kustannukset ovat yksi suurimmista kustannuseristä. Tämän selvityksen esimerkeissä kaavamääräysten kustannuksia on verrattu 8-kerroksisen, yhden porrashuoneen perustalon toteutuskustannuksiin. Esimerkkikaavoissa kustannukset ovat noin 15–33 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista perustalon kustannusten päälle.

Kustannusten muodostumisessa asemakaavoitusvaihe on kriittinen. Kun rakennettavan tuotteen ominaisuudet määritellään kaavan yksityiskohdissa, tullaan määritellyksi kohteen kustannustaso. Rakennussuunnittelulla ja toteutuksella voidaan vaikuttaa enää vain vähäisessä määrin kustannuksiin.

”Kaavamääräysten yhteisvaikutuksilla voi olla merkittävä vaikutus siihen voidaanko hankkeita käynnistää tai rahoittaa, tai siihen kenellä on taloudelliset edellytykset ostaa tai vuokrata valmistuvia asuntoja. Jos halutaan aidosti hillitä asumisen kohoavia kustannuksia, niin kustannustietoisuuden parantaminen on ensiarvoisen tärkeää siinä vaiheessa prosessia, jossa kustannuksiin voidaan eniten vaikuttaa. Tämä korostuu etenkin tilanteissa, joissa haetaan kestäviä ratkaisuja täydennysrakentamiseen”, kertoo RAKLIn johtaja Kimmo Kurunmäki.

Asemakaavaa laadittaessa arvioitava kaavamääräysten vaikutus rakentamiskustannuksiin

Selvitys suosittaa valmistelijoita sisällyttämään arvion kaavamääräysten vaikutuksista rakentamiskustannuksiin ennen kunnan luottamuselinten päätöksentekoa. Kaavoissa tulisi esittää vain välttämättömät määräykset ja varmistaa, että itse rakennushankkeen suunnittelijalla on riittävästi vapausasteita esimerkiksi massoittelun ja huoneistojakauman suhteen.

Asemakaavoissa tulisi myös välttää tiukkoja yksityiskohtia, sillä ne lisäävät tarvetta poikkeamismenettelyille sekä rajaavat investoijan mahdollisuuksia kehittää toteutuskonsepteja.

”Tulevilla kuntapäättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ettei kunta omilla toimillaan nosta asumisen kustannuksia ja heikennä kunnalle elintärkeitä investointimahdollisuuksia. Siksi kunnalliseen päätöksentekoon olisi tuotava mahdollisuus arvioida asumisen laatua ja kustannuksia myös asukkaan kannalta. Ylimitoitetut ja kustannuksia kasvattavat kaavamääräykset näkyvät suoraan asukkaan kukkarolla”, toteaa Kurunmäki.

Lisätietoja:

Kimmo Kurunmäki
Johtaja, yhdyskunta ja infra
050 373 6144
[email protected]

Petri Roininen
Ohjausryhmän puheenjohtaja
040 761 9669
[email protected]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

Uusin lehti

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista
sähköpostiisi kerran viikossa.

Tulevat tapahtumat

Tuoreimmat uutiset

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.