Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

pexels-pixabay-416405

RALA-projektipalauteanalyysi 2020: Rakennushankkeiden eri osapuolet erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan

RALA-palaute -järjestelmään kertyneiden tietojen analyysi kertoo, että rakennushankkeiden eri osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan. Osapuolten toisilleen antama palaute on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja tyytyväisyys keskinäiseen toimintaan noussut vuodesta 2014, jolloin tietoja analysointiin edellisen kerran. Erityisen tyytyväisiä ollaan osapuolten henkilöstön ammattitaitoon ja yhteistyökykyyn. Kehityskohteina korostuivat riskienhallinta ja alihankkijoiden toiminnan ohjaus.

RALA-palaute on rakennusalan oma palautetyökalu, jonka avulla rakennusprojektin eri osapuolten on helppo kerätä palautetta projektin aikaisesta toiminnastaan. Vakioidun kysymyspatteriston ansiosta järjestelmän kautta annettu palaute on vertailukelpoista ja mahdollistaa järjestelmään kertyneiden tietojen analysoinnin. Edellisen kerran palautejärjestelmän tietoja analysoitiin vuonna 2014, jolloin analyysi kattoi lähes 2 000 rakennushanketta. Uusimmassa analyysissä oli mukana 1 017 vuosina 2016-2020 toteutettua rakennushanketta.

”Palautteiden mukaan niin tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat kuin myös urakoitsijat ovat erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan. Osapuolten rakennusaikainen toiminta saa erittäin hyvää palautetta. Erityisesti osapuolten henkilöstön ammattitaitoon ja yhteistyökykyyn ollaan tyytyväisiä. Sen sijaan riskienhallintaan ja alihankkijoiden toiminnan ohjaukseen ja valvontaan kaivataan voimakkaampaa panostamista”, analyysin suorittanut tutkija Juha-Matti Junnonen Tampereen yliopistosta kiteyttää tulokset.

”On ilahduttavaa huomata, että tyytyväisyys on kasvanut entisestään. Samalla toki on muistettava, että nyt analysoitu aineisto on RALAn asiakkaiden keräämää referenssipalautetta ja meillä on vielä tekemistä, ennen kuin koko toimiala pääsee samalle tasolle tämän parhaimmiston kanssa. RALAn tulee jatkaa työtä toiminnallisen laadun parantamiseksi ja alan kansallisen kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tämän olemme asettaneet strategiseksi tavoitteeksemme”, RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman lisää.

Analyysin tulokset lyhyesti

Tilaajien toiminnan osalta muut hankeosapuolet ovat tyytyväisiä roolien ja tehtäväjaon selkeyteen, panostuksiin työturvallisuuteen sekä henkilöstön osaamiseen ja yhteistyökykyyn. Kehityskohteina palautteiden perusteella olisi suotavaa, että tilaajat painottaisivat valintakriteereissään enemmän osaamisen ja toimintatapojen kehittämistä sekä kiinnittäisivät enemmän huomiota riskien ja vastuun jakoon sekä niiden oikeudenmukaisuuteen. Pääurakoitsijat ja rakennuttajat toivoisivat lisäksi, että tilaajat nopeuttaisivat lisä- ja muutostyöesitysten käsittelyä sekä päätöksentekoaan ylipäätään.

Pääurakoitsijoiden toimintaan tilaajat ja rakennuttajat ovat hyvin tyytyväisiä. Positiivista palautetta kerää erityisesti pääurakoitsijoiden henkilöstön yhteistyökyky sekä reagointinopeus muutoksiin ja häiriötilanteisiin. Kehitettävää sen sijaan on alihankkijoiden toiminnan tehokkuudessa, pääurakoitsijoiden riskienhallintamenettelyissä sekä hankekohtaisten asioiden raportoinnissa.

Suunnittelijoiden toiminnassa tyytyväisyyttä nostattaa aikataulutavoitteissa pysyminen, yhteistyökyky ja ammattitaito. Kehittämisen kohteet liittyvät riskienhallintamenettelyihin sekä alikonsulttien toimintaan. Pääurakoitsijat näkevät kehittämisen kohteena myös suunnittelijoiden oman toiminnan laadunvarmistuksen.

Tyytyväisyys keskinäiseen toimintaan noussut vuodesta 2014

Verrattuna vuoden 2014 analyysiin osapuolten palaute toistensa toimintaan on kehittynyt hyvin positiivisesti ja osapuolten tyytyväisyys keskinäiseen toimintaan on noussut. Poikkeuksen tekevät pääurakoitsijoiden arviot rakennuttajien toiminnasta, joka ei ole saanut niin hyviä arviointeja nyt tehdyssä analyysissä kuin aiemmin.

Tyytyväisyyden aiheet ovat kuitenkin pysyneet ennallaan: osapuolet ovat tyytyväisiä toistensa henkilöstöön ja yhteistyöhön – eli henkilösidonnaiset tekijät ovat hyvällä tasolla. Myös tyytymättömyyden syyt ovat pitkälti samat kuin aiemmin eli riskienhallintamenettelyihin sekä alihankkijoiden ja -konsulttien toimintaan kaivataan edelleenkin jäntevämpää otetta ja kehittämistä.

Koko tutkimusraportti taulukoineen ohessa. Vuoden 2014 analyysi on ladattavissa RALAn verkkosivuilta.

 

Juha-Matti Junnonen, tutkija, Tampereen yliopisto
p. 050 300 3106, juha-matti.junnonen@tuni.fi

Tuula Råman, toiminnanjohtaja, Rakentamisen Laatu RALA ry
p. 0400 607 429, tuula.raman@rala.fi


Ledify_vaaka

Banner_Kiilto_Kerapro_140x250px

Helsingin-Rakennuskonevuokraus-Oy_160x600

NurmijarvenMuurarit_banneri_140x250_netti

RPJM ammattina rakentaminen

Rakentaja_kymppi (1)