Sähkölaitteistojen kunnossapidon pätevyydet

Kehittyvä sähköala on avainasemassa vihreän siirtymän toteutuksessa, jolloin yritysten kyvykkyydet ja henkilöstön osaaminen korostuvat entisestään. Osaamista tarvitaan niin uusien järjestelmien asentamiseen kuin myös olemassa olevien sähkölaitteistojen ylläpitoon ja tulevien peruskorjauksien tai päivityksien suunnitteluun. Osaavia urakoitsijoita löytyy SETIpro-rekisteristä.

Laitteistojen ikääntyessä on hyvä aloittaa hyvissä ajoin tulevien peruskorjauksien tai päivityksien suunnittelu. Sähkölaitteiston kunnossapitosuunnitelma on ensiarvoisen tärkeä työkalu säännöllisen ylläpidon kannalta. Kun tähän yhdistetään ammattitaitoinen sähköurakoitsija ja kyseiselle laitteistolle sopivin määrävälein tapahtuvat sähkölaitteiston lämpökuvaukset sekä kuntotutkimukset, voi sähkölaitteiston haltija luottaa sähkölaitteiston toimintavarmuuteen.

Sähkölaitteistojen kunnossapitoon liittyvät pätevyystodistukset

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on sähköturvallisuuslain mukainen pätevyydenarviointilaitos, jolla on lakisääteisten pätevyystodistusten lisäksi henkilö- ja yrityspätevyyksiä mm. sähkölaitteiston lämpökuvaukseen ja kuntotutkimuksiin sekä yritysten hyväksynnät sähkölaitteiston kunnossapitoon ja käytönjohtojärjestelmään.
SETI Oy:n hyväksymät yritykset löytyvät toimialueittain julkisesta SETIpro-rekisteristä, https://setipro.seti.fi/. Eri pätevyyksistä ja yritysten hyväksynnöistä löytyy lisätietoa osoitteesta www.seti.fi.

Sähkölaitteiston kuntotutkimus

Kuntotutkimus on sähköjärjestelmien kunnossapitosuunnitelmaa, korjaussuunnittelua tai peruskorjauksen toteutusta varten tehtävä tutkimus, joka antaa täsmällisemmät tiedot havaitusta korjaustarpeesta.
Kuntotutkimuksessa silmämääräisen arvioinnin lisäksi tehdään soveltuvin osin mittauksia ja testauksia. Rakenneosien tekninen käyttöikä arvioidaan ja laite- tai järjestelmätoiminnot testataan.

Sähkölaitteiston lämpökuvaus

Lämpökuvauksella voidaan havaita mahdollisia sähkölaitteiston piileviä vikoja jo aikaisessa vaiheessa, jolloin voidaan välttyä mm. toiminnan keskeytyksiltä, omaisuusvahingoilta tai jopa ihmishenkien menetykseltä.

IR000466
Lämpökameran oikeanlainen käyttö edellyttää kuitenkin siihen liittyvän teknisen tietämyksen, teorian ja käytännön tekniikoiden hallintaa. LK-pätevyystodistuksen omaava henkilö suorittanut lämpökuvaustutkinnon sekä osoittanut pätevyytensä kriteerit täyttävällä lämpökuvausraportilla.

www.seti.fi

SETIPRO uusi rgb e1666685100596

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.