Senaatti palkittiin Vuoden rakennuttajana 2024

Valtion kiinteistöistä vastaava Senaatti-konserni on valittu Vuoden rakennuttajaksi 2024. Valintaperusteissa nostettiin esiin Senaatin rooli koko rakennuttamisalan kehittäjänä erityisesti vastuullisuuden, rakennuttamisen johtamisen sekä tiedonhallinnan saralla. Palkinnon on myöntänyt Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry.

Valinnassa huomioitiin Senaatin aktiivinen osallistuminen rakennuttamisalan sopimus- ja toimintamallien sekä yhteisten ohjeistusten kehittämiseen. Rakli luonnehtii palkinnon perusteluissa Senaattia alan edelläkävijäksi vastuullisuustavoitteiden käytäntöön viemisessä sekä tiedonhallinnan edistämisessä.

“Valtiovarainministeriön meille antamana tavoitteena on toimia esimerkkinä taloudellisesti ja yhteiskuntavastuullisesti kestävästä toiminnasta kiinteistöalalla. Otamme palkinnon kiitollisina vastaan tunnustuksena eri puolilla konsernia tehdystä pitkäjänteisestä työstä”, sanoo Senaatin rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto.

Senaatin rakennuttamisen investoinnit ennätyskorkealla

Vuonna 2023 Senaatti-konserni investoi ennätyksellisen paljon ja rakennutti tiloja erityisesti turvallisuusviranomaisten käyttöön. Investointien kokonaismäärä oli noin 650 miljoonaa euroa, mikä on kaksinkertainen määrä konsernin pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Vuosina 2024 ja 2025 investointien ennustetaan nousevan vuositasolla edelleen merkittävästi. Jatkossa rakentaminen painottuu korkean turvallisuustason kohteisiin ja valtion virastojen varautumiseen liittyviin investointeihin.

“Turvallisuustilanteen ja aikaisemmin tehtyjen päätösten takia käynnissä on poikkeuksellisen paljon turvallisuusviranomaisten hankkeita. Tässä rakennusalan suhdanteessa niiden toteuttaminen on taloudellisesti mielekästä. Samalla valtion rakennuttaminen tukee alan työllisyyttä ja yrityksiä”, Laitto toteaa.

Kaikkiaan konsernin työmaita oli vuoden 2023 lopussa käynnissä 249 eri puolilla Suomea. Senaatti-kiinteistöjen suurimpia hankkeita olivat Suojelupoliisin uudet toimitilat, Oulun pääpoliisiasema ja Oulun vankila, Vantaan vankilan lisärakennus, Itä-Uudenmaan uusi pääpoliisiasema, Kansallismuseon lisärakennus ja peruskorjaus sekä Säätytalon laaja peruskorjaus.

Puolustushallinnon tiloista vastaavan Puolustuskiinteistöjen merkittävimpiä hankekokonaisuuksia olivat F-35-infrahankkeet ja Merivoimille toteutettavat infrahankkeet, suojatilojen modernisointiohjelman toteutus sekä Puolustusvoimien kasarmien modernisoinnit yhteisen suunnitelman mukaisesti.

Valtion hiilineutraaliustavoitteet ohjaavat rakennuttamista

Senaatti on ensimmäisenä Suomessa asettanut rakennushankkeilleen numeroidut päästötavoitteet. Kaikissa yli 2 miljoonan euron uudisrakennushankkeissa tavoitteena on 25 prosentin päästövähennys ja korjausrakentamisessa vähintään 15 prosentin vähennys hankkeiden hiilijalanjälkeen tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna.

Näiden tavoitteiden mukaisesti Senaatti on myös sitoutunut päästöttömän työmaan, kestävän purkamisen ja rakentamisen muovien green deal -sopimuksiin.

Jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa asetetaan tavoitteita korkealle energiatehokkuudelle, uusiutuvan energian tuotannolle, kiertoenergiaratkaisuille, korkealle materiaalitehokkuudelle ja työmaan kiertotaloudelle.

Rakli ry on jakanut Vuoden rakennuttaja -palkintoa vuodesta 2007 alkaen. Palkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

Senaatti-kiinteistöt on Suomen valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Senaatti luo asiakkaidensa kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaa niiden ylläpidosta. Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöt on puolustushallinnon strateginen kumppani, joka vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa.

Lisätietoja: 

Jonni Laitto, rakennuttamisjohtaja, Senaatti-kiinteistöt, puh. 050 533 7025
Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry,

puh. 040 720 7645

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.