Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

911fd2b8-1553-410e-a829-fbd86558a78f

Suomalaiskeksintö estää puurakennusten kosteusongelmia – Wiiste ja Stora Enso aloittavat viennin kansainvälisille markkinoille

Puuhun ruuvattavan IoT-kosteusmittarin ja verkkosovelluksen avulla voidaan ensimmäistä kertaa varmistaa digitaalisesti, että puuelementti pysyy kuivana koko ketjun ajan – tehtaalta rakennustyömaalle ja valmiin rakennuksen osaksi. Innovaatio syntyi Wiisteen ja suuryhtiö Stora Enson yhteistyönä. Ratkaisulle on haettu patenttia. Sen myynti alkaa tällä viikolla.

Erilaisiin puurakennuksiin sopivaa ratkaisua on jo pilotoitu mm. Helsingin Jätkänsaaren Wood City 2:ssa ja Itävallassa, Wienin BOKU-yliopiston rakennusprojektissa.

Parhaillaan uusi puuelementtien IoT-kosteusmittaus on käytössä Helsinkiin kohoavan noin 700 oppilaan suomalais-venäläisen koulun rakennustyömaalla.

Uusi mittari lähettää itsenäisesti reaaliaikaiset tiedot pilvipalveluun, josta ne ovat saatavilla mobiililaitteilla tai tietokoneilla.

Ero nykyisiin mittaustapoihin, joissa piikeillä varustettu mittari isketään puuhun tai puusta porataan näytepala, on merkittävä. Suurin etu on kertamittauksen vaihtuminen jatkuvaan seurantaan, joka on tärkeää, sillä puuelementti voi kastua ketjun eri vaiheissa.

Tieto kosteudesta saadaan välittömästi poikkeamista hälyttävän sovelluksen ansiosta.

Laitteen kiinnitysruuveja käytetään mittaelektrodeina, joilla saadaan mitattua puun kosteusprofiili kahdelta eri syvyydeltä.

– Tiedoista voidaan päätellä myös mahdollisen kastumisen ajankohta – onko kosteutta kertynyt kuljetuksessa, säilytyksessä, rakennusvaiheessa vai rakennuksen valmistumisen jälkeen, kertoo Wiiste Oy:n toimitusjohtaja Toni Luopajärvi.

Uudelle mittaustavalle tilaus
puukerrostalojen markkinoilla

Uusi tuote syntyi rakenteisiin asennettavan mittaustekniikan edelläkävijän Wiisteen ja puuteknologian suurtoimija Stora Enson yhteistyönä, joka alkoi vuoden 2019 alussa. Wiiste toi kehitystyöhön langattoman kosteusmittauksen teknologiaosaamisensa, Stora Enso puuteknologian hallinnan ja resursseja.

Mittausteknologiaa pilotoitiin jo loppukesällä 2019 Wood City 2:ssa ja viime marraskuussa Itävallan Wienin BOKU-yliopistossa, joka keskittyy luonnonvaroihin ja biotieteisiin. Tuotteen ensiversiota ollaan myös jo toimittamassa rakennuskohteisiin Englantiin ja Australiaan.

Yhteistyön taustalla oleva Combient Foundry on suurten yritysten yhteenliittymä, joka julkaisee jäsenyritystensä todellisiin liiketoimintatarpeisiin perustuvia haasteita ja etsii startupeja vastaamaan niihin. Stora Enson ja Wiisteen projekti osoitti konseptin toimivuuden.

– Voimme olla ensimmäinen puurakennusliiketoiminnan yritys, joka tarjoaa kosteuden tunnistusta koko toimitusketjun ja rakennusprosessin aikana työmaalla. Tämä ratkaisu voi tarjota digitaalisen varmuuden siitä, että rakennus on hyvässä kunnossa ja sen sisällä on terveellistä elää, kertoo Stora Enson digital scout Jyripekka Hiltunen.

Suurinta kysyntää laitteelle odotetaan puukerrostalojen tehdasvalmisteisten elementtien, tarkemmin massiivipuisten CLT-elementtien ja LVL-elementtien, kosteuden mittauksesta. Laite soveltuu myös hirsitalovalmistajien tarpeisiin.

– Kansainvälisesti vakuutusyhtiöt, rahoittajat ja viranomaiset kiinnittävät kasvavassa määrin huomioita puurakentamisen kosteuden todentamiseen. Ratkaisumme vastaa tähän tarpeeseen, Wiisteen Toni Luopajärvi arvioi.

Aki Böök Digian myyntijohdosta
Wiisteen toimitusjohtajaksi

Wiiste saa tuotevientiään vauhdittamaan merkittävän vahvistuksen, kun KTM Aki Böök siirtyy Digian Digital-yksikön myyntijohtajan tehtävästä Wiisteen toimitusjohtajaksi 1.8. alkaen. Böök on ollut Wiisteen osakas ja hallituksen jäsen jo muutamia vuosia, joten uusi työmaa on tuttu.

– Odotan innokkaasti aloitusta, sillä Wiiste on poikkeuksellisen mielenkiintoinen yhtiö. Myös koko nykyinen on tiimi erittäin sitoutunut ja ammattitaitoinen. Wiisteen teknologinen osaaminen rakenteiden kosteusmittauksessa on globaalisti äärimmäisen vahvaa, ja toiminta on nyt valmis ottamaan seuraavan askeleen, Aki Böök kertoo.

Aki Böökin rooli Wiisteen liiketoiminnan kehityksessä painottuu kaupalliseen ja kansainväliseen sektoriin. Nykyinen toimitusjohtaja Toni Luopajärvi jatkaa työtään Wiisteen tuote- ja kehitysjohtajana.

Tamperelainen Wiiste Oy on rakennusteollisuuden langattoman kosteusmittauksen pioneeri, jonka kosteusantureita on myyty Suomessa jo noin 1500 kohteeseen. Ratkaisuilla on aiemmin mitattu pääosin betonin kuivumista.

Myös betoniantureiden vientiin saatiin vauhtia aiemmin keväällä, kun rakennusalan suuryritys Weber lanseerasi Wiisteen teknologiaan perustuvat mittalaitteet Ruotsissa.

Uuden kosteusmittauslaitteen hinnassa on haettu kilpailukykyä Keski-Euroopankin markkinoita ajatellen. Yksi laite tulee maksamaan ilman arvonlisäveroa noin 350 euroa  ja pilvipalvelu sekä datasiirto joitakin euroja kuukaudessa.

Esimerkiksi puisessa pienkerrostalossa tarvitaan yleensä muutamia mittalaitteita kerrosta kohti. Laite mittaa myös ilmankosteuden sekä lämpötilan ja ilmoittaa kahdesta viiteen vuotta kestävien paristojen vaihtotarpeesta. Sen toimintaa voi ohjata verkon yli etänä.


ZARGES_banner140x250

KauppaOy_banneri

LämmönhuoltoPRO_140x250px_netti

Renovari_140x75px_netti

Ammattirakentaja_PihlaPRO_Antennilasi_140x250px_2_13112019

Rakentaja_kymppi (1)