Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

Minna Vierula Consti OYJ (002)

Taloremontissa asukkaat keskiössä

Rakennusten arvo ja asumisviihtyisyys säilyvät sitä paremmin mitä parempaa huolta niistä pidetään. Taloyhtiön hallituksen tärkein tehtävä onkin miettiä jatkuvasti korjaustarpeita. Maan johtaviin korjausrakentajiin kuuluva Consti OYJ on kehittänyt työkalupakin, joka konkretisoi korjaustarpeet ja aktivoi asukkaat.

Consti kodikkaaksi nimetyn työkalupakin sisältä löytyy havainnollinen mallikehikko, joka avaa taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle ja asukkaille selkeän kuvan kiinteistön tilasta, korjaustarpeista ja -toiveista. Se nostaa asukkaat keskiöön.


Uuden idean suunnittelussa keskeisesti mukana ollut muotoilija Minna Vierula uskoo asukkaiden ja kiinteistöpäättäjien ymmärtävän korjaustarpeet entistä paremmin, kun ne havainnollistetaan ja perustellaan hyvin.


”Me tulemme tässä asukkaita, isännöitsijää ja taloyhtiön hallitusta puolitiehen vastaan. Emme puhu pakosta emmekä valmiista ratkaisuista, vaan mahdollisuuksista. Kun tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet kohtaavat, saadaan yhteistyöllä koko ajan uutta tietoa. Sen pohjalta on helppo valita etenemistie ja tehdä päätöksiä”, Minna Vierula selvittää.
On yleisesti tunnettua, että asunto-osakeyhtiöissä yhteisen tahtotilan löytäminen aina silloin, kun kyseessä on kustannuksia vaativia hankkeita, ei ole helppoa. Consti kodikkaan työkalupakki on suunniteltu helpottamaan tätä ongelmaa.

Consti ottaa kokonaisvastuun


Koska Consti ottaa korjausurakasta kokonaisvastuun, se haluaa korostaa kiinteistön hoidossa elinkaariajattelua. Aina kun sovitaan esimerkiksi julkisivuremontista, arvioidaan myös katon, pihan ja vaikka parvekkeiden kuntoa ja viihtyisyyttä.


”Meille asukkaiden ja korjauspäätöksistä vastaavien kuunteleminen on erittäin tärkeää. Tiedonkulku valituista ratkaisuista ja etenemistavoista on itsestäänselvyys. Jos kyseessä on viranomaiskäsittelyä edellyttävä lisärakentaminen, pidämme huolen siitä, että aikataulut tulevat kaikkien tietoon”, Minna Vierula lupaa.


Tarpeeseen syntynyt Consti kodikas on havainnollinen ”pelilauta”, joka muokkautuu yksilöllisesti kiinteistöjen kunnon ja asukkaiden toiveiden mukaan. Minna Vierula toivoo, että työkalupakki auttaisi asukkaita ja osakkaita sitoutumaan entistä enemmän omistamiensa kiinteistöjen kunnossapitoon.


”Jo tähän mennessä olemme huomanneet, että havainnollisesti ja perustellusti esitetyt asiat herättävät vastakaikua ja saavat ajattelemaan. Meidän tehtävämme on helpottaa päätöksentekoa ja auttaa asiakkaita pitämään huolta hyvästä ja viihtyisästä asumisesta pitkällä aikajänteellä”, Minna Vierula linjaa.

 


RPJM ammattina rakentaminen

iskasBanneri 140X250

Amutek140x250_5

banner07

Fineletric_banner_for_webportal_140x250px_0819_3ver

pikkubanneri