Taloyhtiöissä herätty sähköautoille

Kesäkuussa täyssähköautojen myynti ylitti ensimmäistä kertaa Suomessa dieselautojen myynnin. Käänne oli historiallinen ja osoitti sen, että autokaupoille tullaan tietoisina liikenteen ympäristöhaittojen vähentämistarpeesta. Tämä on nostanut yhä useamman taloyhtiön asialistalle sähköautojen latauspisteiden tarpeen.

Suomen Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Petri Pylsy on pannut merkille taloyhtiöissä syntyneen sähköautojen latauspistepöhinän. Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan jo noin kolmannes taloyhtiöistä aikoo nostaa latauspisteiden rakentamisen lähivuosien toimenpideohjelmaansa.

”Kysely kuvastaa hyvin jäsentaloyhtiöidemme hallituksen puheenjohtajien tietoisuutta latauspisteiden tarpeesta. Kun nähdään kehityksen suunta, olisi hyvä varautua suunnitelman avulla lähtötaso ja omat tavoitteet huomioiden”, Pylsy sanoo.

Tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä oli dieselautojen myynti pudonnut ensimmäisen kerran alle 10 prosentin uusien autojen ensirekisteröinnissä. Samaan aikaan olivat ladattavien hybridiautojen ensirekisteröinnit ylittäneet 20 prosentin rajan. Taustalla ovat autonvalmistajien toimet muuttaa autojen voimanlähde polttomoottoreista sähköön.
Pylsyn mukaan tärkeää on selvittää taloyhtiön olemassa olevan sähköjärjestelmän nykytila ja tarve latauspisteille. Näiden tietojen avulla huomioiden sähköautojen vuosi vuodelta lisääntyvä myynti ja taloyhtiön korjaustarpeet voidaan laatia suunnitelma latauspisteille.

Oikean ja asiallisen viestinnän merkitystä ei hänen mukaansa voi korostaa liikaa, sillä onhan maailmanlaajuinen autokannan sähköistyminen jättiprojekti, jossa tarvitaan myös julkisen vallan tukea.

”Uusi asia vaatii perehtymistä ja asiallisen tiedon levittämistä väärien mielikuvien välttämiseksi. Ne, kuten aina, heikentävät päätöksentekoa ja mutkistavat hankkeiden läpivientiä. Asunto-osakeyhtiössä osakkaat aina viime kädessä päättävät. Hyvässä hengessä käyty avoin keskustelu vie parempaan lopputulokseen, kuin poteroihin kaivautuminen”, Pylsy muistuttaa.

Valtio tukee latausinfran rakentamista

Valtion talousarviossa on varattu kuluvalle vuodelle 5,5 miljoonaa euroa sähköautojen latauspisteiden vaatimiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.  (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) avustus taloyhtiöille on 35 prosenttia toteutuneista kuluista aina 90 000 euroon asti. Kustannuksiin voi saada puolet avustuksena, jos vähintään puolella autopaikoista voi ladata 11 kW:n tai sitä suuremmalla teholla.

Pylsy huomauttaa, että useissa taloyhtiöissä nykyinen sähköjärjestelmä riittää ainakin muutamien sähköautojen lataamiseen maltillisella teholla, jolloin useimmiten yön aikana saadaan akkuun sopivasti kilometrejä seuraavaa päivää varten. Hän tähdentää sitä, että lataussähkön kulutus on mitattava ja sovittava latauskustannuksen kohdentamisesta lataajalle. Tekniset ratkaisut siihen ovat kyllä olemassa. Investointien osalta toimitaan asunto-osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja autopaikkojen hallinnan tuomien pelisääntöjen puitteissa.

Isännöitsijät edelläkävijöinä

Taloyhtiöiden isännöitsijöiden rooli on toimia perustiedon välittäjinä ja tuntosarvena latauspisteiden osalta. Tämän pitää kuulua Petri Pylsyn mukaan isännöitsijöiden perusosaamiseen, josta ei pidä erikseen laskuttaa.

”Isännöitsijä tulisi tuoda taloyhtiön hallitukselle sähköautojen tuloon, varautumiseen ja latauspisteiden tarpeeseen liittyvää tietoa. Jokaisen taloyhtiön tilannetta pitää tarkastella yksilöllisesti ottaen huomioon nykytilanne kaikkine korjaustarpeineen”, Pylsy selvittää.

Suunnitelmallinen ote ja ennakointi ovat avainsanoja. Se auttaa poistamaan pullonkaulat nykytilan ja uusien latauspisteiden rakentamisen väliltä. Periaatteellinen päätös oman taloyhtiön etenemistiestä on hyvä keskustella valmiiksi hyvissä ajoin. Kiinteistöliiton jäsenille on saatavissa maksutonta juridista, hallinnollista ja teknistä neuvontaa latauspisteistä.

Peilattava yhtiöjärjestykseen

Koska taloyhtiön yhtiöjärjestys on taloyhtiön ”laki”, on sähkö- ja hybridiautojen latauspisteiden hallinnasta ja käytöstä hyvä tehdä selvät kirjaukset. Pelisäännöistä on hyvä sopia ennen mahdollisia erimielisyyksiä.
Kun jo nyt tiedämme, että sähköautojen lataustarve kasvaa taloyhtiöissä vähitellen, on siihen syytä varautua. Pylsy näkee pohdinnan paikan siinä, miten latauspaikat toteutetaan sekä teknisesti että hallinnollisesti. Hoitaako taloyhtiö kaiken vai pyörittääkö ulkopuolinen taho latauspisteitä ja niihin liittyviä laskutusasioita.

”Pääasia on, että taloyhtiöissä on valmius reagoida oman yhtiönsä näkökulmasta edessä olevaan väistämättömään muutokseen. On hyvä tiedostaa sekin, että asiallisesti hoidettu ja mitoitettu sähköautojen latausmahdollisuus lisää taloyhtiön houkuttelevuutta ja arvoa. Nykytekniikka mahdollistaa älykkäitä ratkaisuja”, Pylsy kertoo.

Edessä pitkä marssi

Elokuun 9. päivä julkistettiin YK:n ilmastoraportti. Seikkaperäinen selvitys on lähtölaukaus marraskuussa Skotlannissa järjestettävälle ilmastokonferenssille, jossa pureudutaan maailmanlaajuisesti ilmaston haasteisiin. Iso yhteinen tavoite on pudottaa ilmaston lämpeneminen 1,5 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Suomi on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Täällä luupin alla ovat erityisesti liikenne, rakentaminen ja metsien hiilinielut.

Liikenteen osalta marssi on vielä pitkä, kun ajatellaan, että Suomen 5,2 miljoonasta rekisteröidystä autosta vain prosentti on tällä hetkellä sähköautoja. Maailmanlaajuisesti 80 prosenttia liikenteestä pyörii yhä fossiilisilla polttoaineilla. Sitä mukaa kun valmistajat siirtävät autojen käyttövoiman sähköön, muuttuu myös automarkkina. Petri Pylsyn mukaan nyt on hyvä hetki laatia ainakin suunnitelma latauspisteiden toteuttamiseksi. EU:n komission ilmastotavoitteet ovat vahva signaali autonvalmistajille ja kiinteistönomistajille.

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.