Tekoälyä rakentamiseen

Sami Kalliokoski on kotimaisen Aiforsiten teknologiajohtaja ja tehnyt pitkäjänteistä työtä älyteknologian kehittämiseksi.
– Wendy AI on rakentamisen älykäs kumppani, joka nostaa työskentelyn tehokkuuden ja automatisaation aivan uudelle tasolle, hän sanoo.

 

Haastattelu: Irmeli Kojonen
Kuva: Aiforsite Oy

 

Tänä päivänä puhutaan paljon tekoälystä ja sen avaamista mahdollisuuksista, samoin kuin sen mukanaan tuomista haasteista. Suurelle yleisölle tekoäly on tullut ehkä parhaiten tutuksi verkossa palvelevista chatboteista sekä sähköpostissa käytettävästä oikeinkirjoitustoiminnosta.

Lukuisat tekoälysovellukset ovat kuitenkin ottaneet viime aikoina aimo harppauksia eteenpäin ja ovat jo hyvin edistyksellisiä. Tekoälyn avulla on mahdollista tehostaa ja automatisoida toimintoja, lisätä ennustettavuutta sekä luoda kilpailuetua.
Sami Kalliokoski on yksi kotimaisen Aiforsite Oy:n osakkaista ja toimii yhtiön teknologiajohtajana. Kalliokoski on ollut mukana yrityksessä sen varhaisista vaiheista lähtien. Espoon Keilaniemessä toimiva kymmenen hengen ohjelmistoyritys on keskittynyt älyteknologian kehittämiseen erityisesti rakennusteollisuuden ratkaisuissa. Yhtiö on avannut myös toisen konttorin, joka sijaitsee Lontoossa.
Akatemiamaailmassa aiemmin tutkijana toiminut Kalliokoski on ollut mukana erilaisissa IoT ja älyteknologia hankkeissa. Hän näkee tekoälyn parissa paljon mahdollisuuksia rakennusalan toimintojen tehostamiseksi sekä työturvallisuuden parantamiseksi.
Nyt keväällä julkaistava tekoälyyn perustuva Wendy AI on pitkäjänteisen työn tulos. Kuusi vuotta sitten Aiforsitella alkanut kehityspolku lähti liikkeelle rakennusalan IoT ratkaisusta, jonka avulla haluttiin kerätä olosuhde dataa sekä tietoa työntekijöiden ja laitteiden sijainneista työmaalla.
Kyseessä oli digi-insinööripalvelu, jossa ihminen toimi tulkkina, huolehti datankeräämisestä ja informoi työmaan resursseista. Koska konseptin skaalautuvuus oli haastavaa, yhtiössä päätettiin lähteä automatisoimaan sitä. Tämän tuloksena syntynyt tekoälyassistentti Wendy pystyy lukemaan erilaisia datalähteitä ja tekemään niistä tulkintoja.
– Wendy AI on rakentamisen älykäs kumppani, joka nostaa työskentelyn tehokkuuden ja automatisaation aivan uudelle tasolle. Se mahdollistaa ennen kaikkea rutiinitehtävien automatisoinnin, mistä on monia positiivisia vaikutuksia esimerkiksi tuottavuuteen, Kalliokoski kuvailee.

 

Rakennusalan moninaiset haasteet

Rakentaminen on tänä päivänä hyvin pitkälle säänneltyä, ja sitä koskee iso joukko erilaisia lakeja ja asetuksia. Tämä aiheuttaa haasteita tilanteissa, joissa suunnitelmiin joudutaan tekemään muutoksia. Tekoälyn avulla muutosten vaikutukset eri dokumentteihin on kuitenkin helppo tarkistaa. Tekoälyä voidaan hyödyntää myös maankäyttö- ja investointipäätösten teossa, sekä eri suunnitteluvaihtoehtojen tuottamisessa.
Tekoäly soveltuu niin työturvallisuuden kuin laadunvalvontaan. Käytäntö on osoittanut, että em. tekijät kulkevatkin usein käsi kädessä. Rakennustyömaalla voidaan tekoälyn avulla parantaa työturvallisuutta kartoittamalla riskejä tavalla, joka ei aiemmin ole ollut mahdollista. Rakennustyömaa on perinteisesti hyvin monimuotoinen ympäristö, jossa tilanteet vaihtuvat jatkuvasti työvaiheitten edetessä. Paikalla saattaa olla useita eri toimijoita, mikä luo omat haasteensa työturvallisuudelle. Tekoälyratkaisut voivat kuitenkin tukea projektinhallintaa esimerkiksi sensori- ja kameradatan avulla, ja auttaa näin välttämään pahimmat vaaratilanteet.
– Palvelu pohjaa lähes reaaliaikaisesti saatavaan dataan, joka välittyy kypäräkameroiden kautta työmaalta. Tekoäly kykenee analysoimaan datan pohjalta tilanteet hetkessä ja ilmoittamaan paikkakohtaisesti työmaalla havaitsemansa riskit ja puutteet, Kalliokoski kertoo.
Työmaalogistikassa Wendy pystyy havainnoimaan tietyn tavaran liikkeet ja laskemaan hankinta-aikataulut. Sille voi ulkoistaa hankintatehtäviä ja se voi tehdä muistutuksia myöhästymisestä sekä varoittaa siitä, mitä riskejä tai vaaratilanteita jonkin materiaalin viivästyminen voi aiheuttaa.

 

Pilottihankkeella kokemuksia käytännön työstä

Tänä keväänä toteutetussa pilottihankkeessa Wendy on palvellut projektidokumentaation parissa. Tekoäly pystyy hakemaan ja indeksoimaan dokumentteja huomattavasti ihmistä nopeammin.
– Se hoitaa nurisematta ikävät rutiinitehtävät ja laatii automaattisesti vaikkapa työmaan viikkoraportit, Kalliokoski huomauttaa.
BIM-malleja käsittelevänä Wendy AI pystyy hakemaan esimerkiksi tuotetietoja ja linkittämään siihen toisia tietolähteitä. Se kykenee löytämään kaikki dokumentit mihin esimerkiksi muuttuneet laite- tai tuotetiedot pitäisi päivittää. Tulevaisuudessa se pystyy tarvittaessa tekemään myös muutokset automaattisesti.
Mielenkiintoista on, miten tekoäly taipuu tarjouspyyntöjen käsittelyyn. Rakennusliikkeet pisteyttävät yleensä tarjouspyynnöt sen mukaan, kuinka houkuttelevasta projektista on kyse.
– Wendyn avulla tämäkin toiminto on automatisoitavissa, mikä säästää merkittävästi aikaa, hän toteaa.
Aiforsite Oy:llä on luvassa toinenkin pilotointi, ja se koskee hiilidioksidipäästöjen raportointia.
– Päästöraportoinnit aiheuttavat tänä päivänä paljon työtä rakennusliikkeille. Tässä pilotoinnissa Wendyn on määrä selvittää eri tietolähteistä projektissa käytetyt materiaalit määrineen sekä niiden hiilidioksimäärät. Tämän pohjalta se tuottaa asiakkaalle excel-taulukot, joiden avulla direktiivin vaatima raportointi on helposti tehtävissä, hän kertoo.
Rakennusalalla tekoälyä voidaankin hyödyntää monissa hallinnollisissa tehtävissä, jotka ovat tähän asti sitoneet merkittävästi työntekijän aikaa. Tällaisia ovat esimerkiksi materiaalihankinnat, toimitusketjun hallinta, laskutus, työaikasuunnittelu ja aikataulujen hallinta.
Usein esitetty kysymys kuuluu, viekö tekoäly työpaikkoja ihmisiltä. Kalliokoski ei usko suoranaisesti näin tapahtuvan. Sen sijaan tekoäly tuo hänen mielestään merkittävässä määrin helpotusta rakennusalan byrokratiaan, sillä sitä voidaan hyödyntää juuri sellaisissa rutiinitehtävissä, jotka ovat olleet perinteisesti vaivalloisia ja aikaa vieviä.
Se, kuinka nopeasti tätä osataan hyödyntää, jää nähtäväksi.
– Asiahan riippuu pitkälti siitä, miten valmiita yrityksissä ollaan siirtymään uuteen. Tämän vauhdittamiseksi Aiforsite onkin avannut rakennusalalle kahden viikon kokeilun. Sen ansiosta jokaisella kiinnostuneella on nyt tilaisuus testata tekoälyn käyttöä täysin ilmaiseksi rekisteröitymällä sivuillamme, Sami Kalliokoski summaa.

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.