Toimistotiloissa tapahtuu eriytymistä

Toimistokiinteistöjen vuokraajat ja käyttäjät joutuivat päivässä uuden tilanteen eteen. Kun koronapandemia iski ja toimistotyöntekijät siirtyivät joukoittain etätöihin, sammuivat valot suuressa osassa toimistohuoneista. Samalla alkoi työnteon hybridimalli, josta veikataan pysyvää. Tasapaino etätöiden ja toimistopäivien välillä vaatii nyt joustavuutta ja luovia ratkaisuja.

Työeläkeyhtiö Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen sanoo rauhallisesti, että toimitilakiinteistöjen omistajat ja käyttäjät ovat nyt siirtyneet uuteen normaaliin. Nyt pohditaan sitä, miten tilat saadaan tehokkaimmin palvelemaan niiden käyttäjiä. Kun tasapaino haetaan hyvällä yhteistyöllä, saadaan optimaaliset tilat kaikkiin käyttötarkoituksiin.

”Paljon riippuu yksittäisen yrityksen omasta työkulttuurista eli siitä, miten työntekoa on ohjeistettu ja ohjattu. Osassa yrityksiä voi olla helpompi mitata etätöiden tuloksellisuutta kuin jossain toisessa. Uudessa tilanteessa tarvitaan luottamusta ja molemminpuolista joustavuutta. Tilat kyllä löytyvät ja muokkautuvat kulloisenkin käyttötarpeen mukaan”, Pekonen lupaa.

Työtilojen tarve ei poistu mihinkään
Jokaisessa työyhteisössä tarvitaan ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Toisten ihmisten näkeminen on välttämätöntä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja työyhteisön ylläpitämiseksi. Asiakastapaamiset, ideointipalaverit, kokoukset ja yrityksen imago tarvitsevat tiloja.

”Käyttökelpoinen sopimusmalli voisi olla sellainen, jossa toimitilojen vuokraaja sitoutuu tiettyyn neliömäärään pitemmäksi aikaa ja osasta oltaisiin valmiita joustamaan ajan suhteen tilanteen mukaan”, Pekonen hahmottelee.

Varmistaakseen haluamansa työvoiman rekrytoinnin yritykset tarvitsevat riittävän houkuttelevat toimistotilat. Nimetyt työpisteet ja -huoneet sekä kokous- ja muut yhteiset tilat tarvitsevat yhä useammin muitakin palveluja. Esimerkiksi jooga, taukojumppa tai lounasravintola voisivat olla hyviä lisäbonuksia.

Joillakin toimialoilla imagolla on suuri merkitys, jolloin sijainti ja edustavuus korostuvat. Niitä voisivat olla esimerkiksi Helsingin nimekkäät asianajotoimistot.
Toni Pekosen mukaan jo nyt on nähtävissä polarisaation lisääntymistä toimitilamarkkinoilla. Hyviä ja laadukkaita toimistotiloja tarvitaan jatkossakin.

Vuokraneliöiden hinta, liikenneyhteydet ja palvelut ohjaavat entistä tarkemmin yritysten sijaintia. Joku tilojen käyttäjä voi tarvita yksilöidympää räätälöityä tilaa, kun taas toinen valitsee standarditilat.

Työeläkeyhtiö Varmalla on 800 000 neliötä vuokrattavia liike- ja toimistotiloja, joista valtaosa on pääkaupunkiseudulla. Toimistotilojen osuus on hiukan alle 500 000 neliötä. Pekonen uskoo, että tilantarve pienenee pandemian seurauksena jonkin verran. Määristä on hänen mukaansa vielä ennenaikaista puhua.

Teksti: Ilkka Nousiainen

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.