TTS Työtehoseuran rakennusalan koulutuksissa uudistuksia tulevaisuuteen

Teksti: Eija Lilja-Vuori, markkinointipäällikkö, TTS Työtehoseura
Kuva: TTS Työtehoseura

 

TTS Työtehoseura keskittyy rakennusalan koulutuksissaan tulevaisuuden tarpeiden vastaamiseen. Painopisteenä ovat alat, joilla on todettu kasvava työvoiman tarve. Erityisesti energiaratkaisut, energiatehokkuus, kiinteistöjen ylläpito ja korjaus sekä infrarakentaminen ovat keskiössä. Koulutukset suunnataan erityisesti niille, joiden nykyiset työtehtävät vähenevät tai ovat uhattuna tulevaisuudessa. Lisäksi artesaanialoilla on selkeä tarve yrittäjäkoulutukselle, jota tullaan lisäämään.

Asiakkuuspäällikkö Jaakko Suomela korostaa energiamurroksen vaikutusta, joka lisää kysyntää aurinko- ja tuulivoimaloiden rakentamisen sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen osaajille. TTS Työtehoseura pyrkii vastaamaan suoraan yritysten tarpeisiin, mikä edistää työvoiman ammatillista valmiutta ja yritysten kilpailukykyä.
– Meillä käydään aktiivista vuoropuhelua yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa pysyäksemme ajan tasalla työelämän tarpeista, toteaa Suomela.
–Uusien koulutusten innovointi ja järjestäminen hyödyttävät yrityksiä, jotka tarvitsevat uutta osaamista ja haluavat rekrytoida lisää osaavia ammattilaisia. Koulutustemme avulla syntyy uusia työmahdollisuuksia tulevaisuudessa ja samalla parannamme yritysten kilpailukykyä, muistuttaa Suomela. Koulutusten sisältöjen ja aihealueiden pitää olla kysyntää vastaavia sekä niitä on myös uudistettava.
Asiantuntijuutta ja ajankohtaisuutta työelämään
TTS Työtehoseura pyrkii valitsemaan koulutusyhteistyökumppaneikseen niitä alan asiantuntijoita, jotka edustavat syvällistä osaamista ja näkemystä alan kehityksestä. Yhteistyö eri organisaatioiden kanssa on tärkeää, jotta varmistetaan koulutusten ajantasaisuus ja soveltuvuus työelämään.
Uusien koulutusten suunnittelu on meillä merkittävää työtä, jonka aloitamme tunnistamalla koulutustarpeet. Tämän jälkeen määrittelemme koulutuksen sisällön ja laadimme alustavan suunnitelman tulevasta koulutuksesta. Kun rahoitus on varmistettu, tarkennamme suunnitelmaa ja hankimme tarvittavat asiantuntijat vieraileviksi luennoitsijoiksi. Uuden koulutuksen valmistuttua, huomiomme kääntyy markkinointiin ja opiskelijoiden rekrytointiin. Koko prosessi vie aikaa 6–12 kuukautta ja edellyttää monen ihmisen panosta.
Yksi keskeinen osa koulutusprosessia on myös palautteen kerääminen opiskelijoilta ja arvioiminen koulutusten vaikutuksista työelämään.
–Koulutusten kehittämisessä keskeistä on arvioida niiden vaikutusta työelämään ja kerätä palautetta opiskelijoilta. Näin varmistetaan koulutusten jatkuva kehitys muuttuvassa toimintaympäristössä, toteaa Suomela uusien koulutusten tehokkuuden mittaamisesta.
TTS Työtehoseuran pitkän aikavälin tavoite on keskittyä koulutusten kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden työvoiman tarpeita ja edistämään yhteiskunnallista kehitystä. Panostaminen tulevien koulutusten parantamiseen varmistaa, että työvoima on valmiina vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin.

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.