TTS Työtehoseuran rakentamisen yksikön uudeksi johtajaksi DI Mauri Konttila

Kohta 100 vuotta täyttävä TTS Työtehoseura on julkisen valvonnan alainen oppilaitos, josta valmistuu vuosittain yli 6 000 rakentamisen, logistiikan sekä auto- ja metsäalan opiskelijaa.

Mauri Konttila aloitti vuoden 2022 alussa TTS:ssa rakentamisen yksikön johtajana. Mauri jatkaa Kalle Laineen työtä tämän siirtyessä eläkkeelle. Konttilan vastuulla on koko rakennusalan koulutus, aina maanrakentamisesta, infra- ja talonrakentamiseen, kiinteistönhoitoon sekä puu- ja sisustusrakentamiseen asti.

– Rakennusala osallistuu kuljetusalan tavoin vahvasti päästöjen tuottamiseen ja sen myötä ympäristökysymykset ovat ajankohtaisia myös alan koulutuksessa, hän toteaa.

– Muuttuva lainsäädäntö vaikuttaa yleisesti rakennustyömaalla kierrätykseen sekä jäte- että materiaalikuljetuksiin. Rakennusalalla, samoin kuin kuljetus- ja logistiikka-alalla sekä teollisuuden parissa, on pyrkimyksenä kehittää vähäpäästöisiä ratkaisuja.

Tämä koskee Konttilan mukaan erityisesti talonrakentamista, missä rakennustuote, teollisuus ja prosessit sekä materiaalien kierrätettävyys vaikuttavat verraten paljon rakentamiseen, varsinkin tuotteiden ja prosessien osalta.

– Käymme näitä koulutukseen liittyviä asioita läpi alan yhteistyökumppanien, yritysten ja kattojärjestöjen kanssa. Tämän tyyppinen yhteistyö on TTS:lle tuttua, mutta tässä tilanteessa sen merkitys korostuu, hän huomauttaa.

Tarkoituksena on kartoittaa yhdessä, miten koulutuksia voitaisiin päivittää vastaamaan paremmin tämän päivän tilannetta. Muuttuva toimintaympäristö haastaa myös koulutuksen ja voi luoda uusia tarpeita.

– Tämän myötä voi avautua yrityksille myös mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. Me puolestamme kartoitamme, pystyisimmekö tarjoamaan TTS:llä koulutusta tällaisille uusille ammattinimikkeille.

Puukerrostalorakentamisen uudet tuulet

Mauri Konttila tuo TTS:ään mukanaan vahvaa puurakentamisen sekä vaativamman puukerrostalorakentamisen asiantuntemusta. Hän on tehnyt laajan uran rakennusteollisuudessa mm. Fenestrassa, Stora Ensossa ja Pyhännän rakennustuotteessa.

Konttilalla on kokemusta myös oppilaitoksista, kuten Stadiasta ja Metropoliasta, jossa hän on viimeksi toiminut lehtorina.
Konttila näkee monikerroksisten puutalojen rakentamisessa runsaasti hyviä mahdollisuuksia ja painottaa myös niiden positiivisia ympäristövaikutuksia.

– Vaikka tämän tyyppinen rakentaminen on meillä Suomessa kasvanut hiljalleen, sen osuus on edelleen varsin vaatimaton, hän huomauttaa.

Materiaalipula ei ole siinä ainakaan este, sillä suomalainen havupuu soveltuu Konttilan mukaan mainiosti puukerrostalorakentamiseen.

– Kyllä suomalainen havupuu kelpaa hyvin tuohon käyttötarkoitukseen siinä missä eurooppalainenkin, ja metsissämme riittää kyllä puuta tähän tarpeeseen, hän toteaa.

Isoimmat esteet ovat hänen mukaansa osaamisessa, eli siinä että suunnittelu- ja rakennusyritykset omaisivat riittävän tietopohjan kyseiseltä saralta. Muualla maailmassa on jo nähty esimerkkejä jopa 20-kerroksisista puutaloista.

– Tulemmekin jatkossa kouluttamaan TTS:llä mm. työnjohtoa näihin vaativan puurakentamisen edellyttämiin muutoksiin, Mauri Konttila kertoo.

www.tts.fi

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.