Turvaa kiinteistösi arvo – huolla ja ennakoi sen tarpeet älykkäästi

Pyrimme aina ottamaan kohteen kokonaisuuden haltuun ja siten tuomaan parhaan mahdolliset lisäarvon kohteen omistajille ja käyttäjille, TPI Controlin operatiivinen johtaja Joonas Anttila kertoo.

TPI Control on LVIA-teknisten kiinteistöpalvelujen suunnittelusta, seurannasta ja toimenpiteistä vastaava yritys, jonka tärkein tehtävä on tuottaa kiinteistön omistajalle kokonaisvaltaista talotekniikan olosuhteiden seuranta-, kunnostus- ja kontrollipalvelua sekä niitä tukevaa tietoa.

– Teemme kiinteistön talotekniikan ja järjestelmien olosuhteista kertovan datan näkyväksi, minkä avulla asiakas saa täsmällistä tietoa sen sisäolosuhteiden tilasta. Toimintamme perustuu kentällä mitattuun dataan, vesikemiasta rakennusautomaation kriittisiin ohjausarvoihin ja näiden puutteisiin ja epäkohtiin asti, TPI Controlin operatiivinen johtaja Joonas Anttila TPI Oy:ltä kertoo.

Tuotetun tiedon avulla pystytään ennakoimaan kunnostustarpeet, suorittamaan tarvittavat toimenpiteet oikea-aikaisesti sekä hallitsemaan sisäolosuhteita suunnitelmallisesti.

– Asiantuntijamme selvittävät kentällä lämmitys-, jäähdytys-, talteenotto- sekä ilmanvaihtojärjestelmiesi nykytilan – saat meiltä kattavan läpivalaisun tämän hetken kuntoon ja mahdollisiin tuleviin seuranta- tai korjaustarpeisiin, hän valottaa.

Yhtiöllä on kentällä parikymmentä ammattilaista tekemässä LVIA-kunnostus- ja -seurantatöitä valtakunnallisesti.

– Kunnostamme itse esimerkiksi epätasapainoisia painejärjestelmiä, viallisia puhaltimia, konekammioita ja teemme neste- ja ilmapuolen virtaamien mittaukset ja säädöt, hän toteaa.

Yhtiön jatkuvan tuotekehityksen ansiosta työmenetelmät ovat sovitettavissa helposti myös vanhoihin järjestelmiin.

– Tätä nykyä meille ohjautuvat kiinteistöt voivatkin olla yhtä hyvin 100-vuotta vanhoja kuin uudisrakennuksiakin, Anttila huomauttaa.

TPI Controlin palveluprosessissa kiinteistö kulkee olosuhdeselvityksen ja tarvittavien kunnostusten kautta ylläpito- eli kontrollivaiheeseen. TPI Controlin kiinteistöjen tekninen tietokanta TOPI takaa kaikkien tehtyjen toimenpiteiden ja mitatun tiedon 100 %:n jäljitettävyyden.
TPI Controlin palveluprosessissa kiinteistö kulkee olosuhdeselvityksen ja tarvittavien kunnostusten kautta ylläpito- eli kontrollivaiheeseen. TPI Controlin kiinteistöjen tekninen tietokanta TOPI takaa kaikkien tehtyjen toimenpiteiden ja mitatun tiedon 100 %:n jäljitettävyyden.

Lisäarvoa kiinteistösijoitukselle

– Meidän tehtävämme on pitää huolta, että kiinteistön sisäolosuhteet ovat tarpeenmukaiset järjestelmät toimivat halutulla tavalla – ja että loppupeleissä kiinteistön arvo myös kehittyy toivotusti, Anttila painottaa.

TPI tuottaa dataa kaikista toimenpiteistä ja data analysoidaan asiantuntijoiden toimesta. Tämä tuo kiinteistön omistajille merkittäviä hyötyjä, joista osa on välittömiä, toiset näkyvät pitkällä jänteellä.

– Mittaukset tehdään kentällä asiantuntijoidemme ja asentajiemme toimesta peilaten mittalaitetuloksia mekaanisiin mittauksiin sekä järjestelmien oman automatiikan mittauksiin, hän jatkaa.

Data mitataan aina useammasta pisteestä, ja näin nähdään nykytilan ohella myös mahdolliset kunnostustarpeet, joihin pystytään reagoimaan oikea-aikaisesti. Kiinteistönomistajalle oikea data tuottaa kustannussäästöjä ja parempaa tuottoa, samalla kun kiinteistön arvo säilyy. Oikea data tarkoittaa varmennettavaa, mutta myös relevanttia ja selkeään loppumuotoon avattua.

Palvelu hyödyttää myös kiinteistön käyttäjiä. Esim. toimiston sisäilman laadulla on merkitystä työtehoon ja jaksamiseen. Terveellisissä olosuhteissa on parempi työskennellä, ja kiinteistön käyttäjät pysyvät tyytyväisinä. Vastaavasti kauppakeskuksessa, jossa LVIA-järjestelmät toimivat oikein, on kesällä sopivan viileää sekä talvella taas miellyttävän lämmintä, ja ihmiset tulevat sinne mielellään.

– Kiinteistön omistajien teettämät käyttäjätyytyväisyyskyselyt vahvistavat, että asiakkaamme pitävät palvelustamme saatuja hyötyjä merkittävinä. Niiden ansiosta vuokra-aste on noussut, tai kiinteistön myynti on helpottunut, hän summaa.

Avoimuus ja vastuullisuus

Kiinteistön omistajan on tärkeätä tietää, mikäli jokin järjestelmä on tullut elinkaarensa päähän. Kentällä tehtyjen taloteknisten selvitysten ja kunnostusten pohjalta tuotetussa analyysissa kuvataan kiinteistön nykytilanne ja voidaan suositella seuraavia toimenpiteitä päätöksenteon tueksi kiinteistön omistajalle.

Viestintä ja raportointi perustuvat läpinäkyvyyteen, ja kaikki TPI:n tuottama tieto järjestelmistä on helposti todennettavissa. Toisinaan raportin tulos tulee yllätyksenä, kuten silloin, kun esim. patteriverkosto ei vaadikaan remonttia, vaan on hyvässä kunnossa.

– Kerromme havaintomme avoimesti ja rehellisesti asiakkaallemme. Objektiivisen tiedon saaminen on kiinteistösijoituksen näkökulmasta tarkastellen äärimmäisen tärkeää, ovatpa uutiset sitten positiivisia tai negatiivisia, Anttila teroittaa.

Havainnoissa otetaan huomioon elinkaaren ja arvioitujen huoltokustannusten lisäksi myös kiinteistön energiankulutus ja vastuullisuusnäkökulmat, jotka ovat merkittäviä päätöksentekokriteereitä usealle omistajalle ja kiinteistöjen käyttäjille.
TPI tunnetaan asiantuntemuksestaan ja sen työntekijät ovat kokeneita alan ammattilaisia.

– On hienoa nähdä, että olemme yrityksenä kyenneet sitoutumaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Meillä on tämän ansiosta ollut mahdollisuus esimerkiksi omistajanvaihdoksen jälkeen tarjota tietoa myös kiinteistön uudelle omistajalle, Joonas Anttila kiteyttää.

www.tpi.fi

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.