Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

water_monitoring

Uponor Infran Water Monitoring Services palkittiin parhaana uutuustuotteena

Uponor Infran Water Monitoring Services -palvelukonsepti palkittiin parhaana uutuustuotteena Jyväskylässä 15.–16.5.2019 järjestetyssä Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyssä.

Uponor Infran kehittämät Water Monitoring -seurantapalvelut mahdollistavat vesijohtoverkostojen reaaliaikaisen valvonnan, jolloin verkostossa ilmenneet poikkeamat voidaan havaita ja paikallistaa nopeasti.

Virtausten valvontaan ja vuotojen tunnistukseen suunnitellut Water Monitoring -palvelut mittaavat veden virtausta, määrää ja suuntaa. Reaaliaikaisen tiedon avulla pienetkin vuodot voidaan havaita ajoissa ja näin välttää putkirikot.

Reaaliaikaisessa vedenlaadun valvonnassa hyödynnetään hologrammimikroskopiaan perustuvaa partikkelimittausta, jolla analysoidaan vedessä olevien hiukkasten ja mikrobien kokoa, muotoa ja määrää. Uponor Infran patentoima, erittäin herkkä tunnistusjärjestelmä havaitsee vedenlaadussa tapahtuneet muutokset nopeasti, ja verkoston omistaja voi välittömästi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Valinnasta päättänyt tuomaristo totesi perusteluissaan, että palvelut ovat markkinoilla uusia ja niille on nähtävissä menestymisen mahdollisuudet sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Palvelut soveltuvat laajasti käytettäviksi, sillä ne voidaan liittää jo olemassa oleviin monitorointijärjestelmiin, minkä lisäksi niillä on myös oma käyttöliittymä pienille vesilaitoksille.

Tuomariston perusteluissa korostettiin myös sitä, että vedenlaadun valvonta hologrammimikroskopiaan perustuvalla partikkelimittauksella varoittaa poikkeamista jo varhaisessa vaiheessa. Merkittävää on myös se, että virtausmittaus voidaan asentaa ilman vedensyötön katkaisua.

– Olemme erittäin ylpeitä saamastamme tunnustuksesta. On innostavaa olla mukana luomassa uusia, innovatiivisia ratkaisuja, joilla voimme turvata vesihuollon toimintavarmuuden ja laadun niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Ajantasainen tieto vesijohtoverkostojen kunnosta ja kapasiteetista on yhä tärkeämpää putkistojen ikääntyessä ja saneeraustarpeen kasvaessa. Onkin hienoa, että vesilaitokset ovat olleet kiinnostuneita palveluista ja antaneet arvokasta palautetta niiden kehittämiseksi edelleen. Lähiaikoina on tiedossa useampia toimituksia asiakkaillemme, toteaa myyntipäällikkö Jussi Niemelä Uponor Infrasta.

Niemelä muistuttaa, että vesijohtoverkostosta huolehtiminen on myös tärkeä osa kestävää kulutusta.

– Vuotava vesi tarkoittaa paitsi kallisarvoisen luonnonvaran tuhlausta, myös ylimääräistä energian ja kemikaalien kulutusta sekä vesilaitoksen tehotonta käyttöä.

Joka toinen vuosi järjestettävä Yhdyskuntatekniikka-näyttely on infra-alan suurin näyttely- ja seminaaritapahtuma Suomessa. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna jo 19. kerran ja näyttelyssä vieraili noin 5 700 kävijää. 

Lisätietoja: myyntipäällikkö Jussi Niemelä, Uponor Infra Oy, puh. 050 5366 095, jussi.niemela@uponor.com


www.airtermico.fi

sryg

Untitled

pikkubanneri

sanimex

Ammattirakentaja_banneri_2020_140x250px_v4