Voi hyvin – Maarakennusalan työhyvinvointi

TTS Työtehoseuran ja Syklin yhteistyönä toteuttamassa TuTu – Tulosta ja turvallisuutta maarakennusalan yhteistyöllä -hankkeessa selvitettiin maarakennustyömaiden toimivuutta, tuottavuutta, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Tulosten mukaan kaivantotyöntekijät voivat työssään hyvin, mutta kommunikaatiota, viestintää ja vastavuoroista palautetta toivotaan nykyistä enemmän.


Työntekijöiden työssä viihtymistä ja jaksamista kartoittaneen kyselyn avulla saatiin tietoa muun muassa kaivantotyön mielekkyyden ja työn hallinnan kokemuksista, kommunikaation ja viestinnän tasosta, yleisestä työilmapiiristä ja sosiaalisen tuen tarpeesta. Kyselyn tuloksista koottiin maarakennusalan työhyvinvointiteesit.

Kaivantotyöntekijät voivat työssään hyvin

Tulosten mukaan kaivantotyöntekijät voivat työssään hyvin, mutta viestintää ja vastavuoroisuutta toivotaan lisää. Työssä koetaan kiirettä ja eri työvaiheiden aikataulullisen yhteensovittamisen ongelmat ja työn keskeytykset turhauttavat. Kaivantotyömailla on usein monia urakoitsijoita, mikä altistaa tietokatkoksille ja turhalle sähläykselle. Työkavereiden huomioimista ja toisten arvostamista kaivattiin myös lisää.

Fyysinen ja psyykkinen turvallisuuden tunne ja jaksaminen vaikuttavat siihen, miten kaivantotyössä viihdytään ja millaiseksi oma työhyvinvointi koetaan. TuTu-hankkeen tuloksista nousivat vahvasti esiin työmaiden hyvän etukäteissuunnittelun tärkeys sekä sujuvan yhteistyön ja systemaattisen viestinnän merkitys työn sujuvuuteen, tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.

Hyvin suunniteltu työ ja rauhallinen, jouheva tekeminen ergonomisilla työmenetelmillä vievät työtä eteenpäin ja vähentävät kiireen tuntua, jolloin työntekijä voi keskittyä laatuun ja laadun tekemiseen. Hyvin tehty työ lisää oman työn arvostusta, hallinnan tunnetta ja työhyvinvointia. Myös tässä kyselyssä vastavuoroisen palautteenannon tärkeys korostui, mikä osoittaa, että palaute on tärkeä työn ja työhyvinvoinnin kehittämisen väline, työalasta riippumatta.

Monipuolista materiaalia työhyvinvoinnin kehittämiseen 

Hankkeessa valmistui Maarakennusalan työhyvinvointiteesit -juliste ja siihen liittyvä aineisto, joka täydentää julisteen tiivistettyä sisältöä. Oheismateriaalia voi hyödyntää erilaisissa koulutustilanteissa yhdessä julisteen kanssa. Juliste voidaan kiinnittää vaikkapa työmaakopin seinälle muistutukseksi keinoista, joilla kukin työntekijä voi omalta osaltaan vaikuttaa työyhteisön työhyvinvointiin. Materiaali on vapaasti ladattavissa hankkeen www-sivuilta.

Työhyvinvointiteesit maarakennusalalle -A3-juliste:
https://www.tts.fi/files/3975/TuTu_tyohyvinvointiteesit_A3.pdf 

Kouluttajamateriaali:
https://www.tts.fi/files/3974/Tyohyvinvontiaakkoset-kouluttajamateriaali_2021.pdf

Hankesivusto:
www.tts.fi/tutu  
Rahoituslähteenä ESR -rakennerahastot

Kirjoittaja: Tarja Marjomaa, tutkija, TTS Työtehoseura

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

Uusin lehti

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista
sähköpostiisi kerran viikossa.

Tulevat tapahtumat

Tuoreimmat uutiset

 

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.