Ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii innovaatioita ja yhteistyötä

Kierrättäminen, kiertotalous, pienempi hiilijalanjälki, ympäristö-
ystävälliset materiaalit, tuotteet ja pakkaukset. Ympäristökysymykset ovat yhteisiä ja tuttuja lähes kaikille toimijoille. Yrityksille ja organisaatioille ne ovat toiminnan edellytys, mutta harvoille ratkaistavissa yksin.

Harvoin haasteet ja ratkaistavat kysymykset myöskään koskettavat vain yhtä yritystä tai toimijaa. Vaikka jatkuva parantaminen tapahtuu askel kerrallaan, ovat yhteistyö ja yhteinen näkemys edellytyksiä myös koko alaa ohjaavalle, kokonaisvaltaisemmalle suuntaviitalle. Verkostoituminen luo vaikuttavuutta. Kiillon Rakentamisen liiketoiminta liittyi heinäkuussa jäseneksi Suomen laajimpaan kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoon, Green Building Council Finlandiin (FIGBC). Yhdessä jäsentensä kanssa FIGBC tuo hiilineutraalit, kiertotalouden ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut osaksi kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa.

”FIGBC on oiva esimerkki yhteistyön muodosta, joissa Kiilto yrityksenä haluaa olla mukana. Jäsenyytemme myötä meillä on erinomainen tilaisuus verkostoitua alallamme, saada ajankohtaista tietoa kestävän rakentamisen ratkaisuista ja olla vaikuttamassa niihin”, sanoo Kiillon RDI Manager, Eeva Kaataja.

Uuden sukupolven vähäpäästöisiä ratkaisuja rakennusalalle

Rakennusteollisuus tuottaa karkeasti 20 prosenttia maailman päästöistä. Tuore IPCC-raportti korosti innovaatioiden tärkeyttä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Yksi Kiillon uusimmista kumppanuuksista liittyy sementin korvaamiseen ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla. Suomalainen materiaaliteknologialan yritys Betolar ja Kiilto julkistivat syyskuussa yhteistyönsä, jonka tavoitteena on kehittää vähähiilisiä lattiatasoitteita.

Betolar on kehittänyt Geoprime-teknologian, joka hyödyntää eri teollisuudenalojen materiaalisivuvirtoja luodakseen vähähiilisen vaihtoehdon rakennusmateriaaleissa käytetylle sementille. Kiillon kunnianhimoinen tavoite on korvata sementti sideaineena tällä materiaalilla ensin lattiatasoitteissa ja laajentaa tämän vaativan tuotekehityksen tulokset myöhemmin muihin sementtisideaineisiin tuotteisiin.

Tuotantomääriltään lattiatasoitteet ovat yksi suurimmista tuoteryhmistä Kiillon rakentamisen liiketoiminnassa. Uudenlaisen, ympäristön kannalta paremman vaihtoehdon kehittäminen vähentäisi näin hiilidioksidipäästöjä merkittävästi koko arvoketjussa.

Pilotoinnista mahdollisuuksia rakentamisen tuotepakkausten kierrättämiseen

Jo aiemmin alkanut Kiillon muovipakkausten suljetun kierron pilotti laajentui keväällä 2021 myös rakentamiseen. Yhdessä K-Rautojen ja Lassila & Tikanojan kanssa Kiilto on kokeillut liimojen muovipakkausten takaisinkeräystä.

”Halusimme tarjota mahdollisuuden palauttaa tyhjät ja puhtaat astiat kauppaan, sillä muovi kuuluu kiertoon. Samalla testasimme kierrätysprosessin toimivuutta ja tehokkuutta sekä liima-astioiden kierrätettävyyttä käytännössä”, sanoo Kiillon Head of Product Safety and Sustainability Lilli Puntti.

Puntti muistuttaa, että pelkkä muovin kerääminen ei vielä luo kiertotaloutta, vaan kierrätysmuoville on löydettävä käyttökohteita. Suljettujen kiertojen aikaan saaminen on ympäristön kannalta erittäin tärkeää.

”Suljetussa kierrossa kierrätetyt muoviastiat käsitellään kierrätyslaitoksella muovigranulaateiksi, joista pakkausvalmistaja valmistaa uusia liima-astioita Kiillon tuotteille. Materiaalille syntyy suljettu kierto”, Puntti kertoo.

Kierrätetyn muovin tulee olla riittävän laadukasta, jotta uusien pakkausten tekeminen on mahdollista. Siksi mukana ei saa olla tuotejäämiä tai muita muovilaatuja. Muovin aiheuttamien ongelmien kannalta olennaista on, että muovipak-
kaukset kierrätetään, sillä kierrätys vähentää ympäristövaikutusta merkittävästi. Tällä hetkellä yritysmuovipakkaukset päätyvät useimmiten polttoon, mutta ympäristölle parempi vaihtoehto on kierrättää ne hyötykäyttöön.

Lisää tutkimusta kiertotaloudesta

Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on ollut Kiillolle tärkeä kumppanuuden malli jo vuosia. Tänä keväänä Naantalin ja Turun seudun organisaatiot lahjoittavat yhdessä Turun yliopistolle 600 000 euroa kiertotalouden professuurin perustamiseen. Kiilto oli yksi lahjoitukseen osallistuneista yrityksistä.

”Kiertotalouden tutkimuksen ja koulutuksen tukeminen on yhteiskunnallisesti merkittävää ja siksi olemme mukana lahjoittamassa professuuria Turun Yliopistoon. Yrityksenä hyödymme myös kiertotalouden teknistaloudellisen osaamisen vahvistumisesta yhteistyökumppaniverkostossamme.  Odotamme innolla yhteistyötä ja uusia avauksia, joita tämä kiertotalouden professuuri tuo mukanaan”, kertoo RDI Director Oili Kallatsa.

Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus tuottavat mahdollisimman vähän jätettä ja materiaali pyritään kierrättämään tehokkaasti. Tavoitteena on kestävä kehitys ja luonnonvarojen säästäminen. Kiertotalouden malli vahvistaa arvoketjuja ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertopesujen optimointi voi säästää vuositasolla yli kaksi miljoonaa litraa vettä

Elintarviketeollisuuden putkistoja ja laitteita puhdistetaan säännöllisesti, sillä niiden hygienian on täytettävä erittäin korkeat laatuvaatimukset. CIP-pesujen (Clean in place) vaikutus kannattavuuteen on merkittävä. Arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia meijeriteollisuuden tuotannon kokonaiskustannuksista liittyy laitteiden ja putkistojen puhdistamiseen.
Kiilto on jo vuosikymmenten ajan auttanut asiakkaitaan optimoimaan pesuprosessejaan. Pari vuotta sitten talossa alettiin kehittää ratkaisua optimointipalvelutuotteesta, jossa asiantuntijapalvelu, poikkeamien havainnointi sekä pesujen seuranta yhdistyisivät.

Keskeisenä ideana oli luoda järjestelmä, jossa voidaan etänä seurata pesutapahtumaa ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutus sekä hyödyt voitaisiin aina selvästi osoittaa. Tavoitteena oli lisäksi, että kaikki päätökset perustuisivat tutkittuun tietoon. Kehitystyötä tuki yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista, asiakkaat. Syyskuussa 2021 Kiilto lanseerasi ProCIP-ratkaisun, joka yhdistää asiakkaan prosessiautomaatiosta saatavan tiedon, sen analyysin ja Kiillon asiantuntemuksen. Hygieniasta ei voida tinkiä, mutta veden, energian ja kemikaalien käyttöä samoin kuin pesuaikoja on kuitenkin mahdollista optimoida laadun siitä kärsimättä. Pienilläkin toimenpiteillä pystytään saavuttamaan suuria säästöjä. Eräässä asiakaskohteessa onnistuttiin optimointipalvelun avulla vähentämään veden kulutusta huomattavasti, säästäen kaksi miljoonaa litraa vettä alle vuodessa.

Vastuullinen kasvu rakentaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia

Monella yrityksellä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet, ja erityisesti pandemian jälkeisen talouskasvun elvyttäminen on saanut runsaasti tilaa yleisessä keskustelussa. Kasvu kytkeytyy tänä päivänä voimakkaasti yritysten vastuullisuuteen, eikä sitä voi käsitellä erillään. Sen lisäksi, että Kiillossa kasvumahdollisuuksia etsitään olemassa olevissa liiketoiminnoissa, uusia avauksia varten on Kiilto Ventures. Sen tavoitteena on löytää, kehittää ja skaalata uusia innovaatioita ydinliiketoiminnan rajojen ulkopuolelle luomalla ja tekemällä yhteistyötä startupien kanssa.

Kiilto Venturesissä ollaan erityisen kiinnostuneita löytämään kestäviä ratkaisuja, jotka parantavat nykyisiä menetelmiä tai korvaavat ne, ja auttavat rakentamaan valoisamman tulevaisuuden kaikille. Samalla kun ympäröivä maailma uudistuu kiihtyvällä tahdilla, yritysten on pystyttävä jatkuvasti löytämään uusia tapoja kehittää ja uudistaa liiketoimintaansa. Ilmastonmuutos haastaa meidät kaikki etsimään uusia, kestävämpiä ratkaisuja vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin.

Myös Betolar-yhteistyö on osa Kiilto Ventures -toimintaa ja yksi sen viimeaikaisista investoinneista. Molemmat yritykset ovat innoissaan yhteistyön mittavista, koko rakennusalaa koskettavista mahdollisuuksista. Sementin korvaaminen ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla on aihe, joka puhuttaa.

”Tällaisten tuotteiden kehittäminen ei ole helppoa eikä nopeaa, mutta alustavat testaukset ovat olleet lupaavia. Tuotekehittäjänä on inspiroivaa olla kehityksen terävimmässä kärjessä mukana luomassa ympäristöystävällisempää alaa”, sanoo Kaataja.

Luonnontiedettä ympäristön hyväksi

Kemianalan toimijoilla, Kiilto mukaan lukien, on merkittävä rooli ympäristön kannalta kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Kemia on luonnontiede ja se on osa elämäämme kaikkialla. Lupaus ympäristölle on osa Kiillon kulttuuria, tapa ajatella ja kehittää yrityksen omaa toimintaa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Yhtä suuressa roolissa Lupaus ympäristölle -kulttuurissa on asiakkaiden arjen helpottaminen. Yhteisten onnistumisten ketju muodostuu kuitenkin useammasta lenkistä. Siksi sopivien yhteistyökumppanien etsiminen on jatkuva prosessi, joka vaatii avointa mieltä, totutun haastamista ja rohkeutta kokeilla uutta.

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.